Nová živnost podle ombudsmana legalizuje protiprávní poskytování právních služeb

Zpráva ČTK: Poskytování právních služeb bez potřebné kvalifikace a oprávnění umožňuje podle ombudsmana nová živnost existující od 1. července. Ombudsman Stanislav Křeček má za to, že náplň nové volné živnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ se kryje s náplní práce advokátů. Živnost tak podle něj umožňuje neoprávněné poskytování právních služeb. Podal proto k Ústavnímu soudu návrh na zrušení části nařízení vlády, která náplň nové živnosti stanoví. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.

Podobný názor mají i profesní organizace, především Česká advokátní komora. „Zákon o advokacii taxativně vymezuje, kdo je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky, a vylučuje tak možnost poskytování právních služeb jinými, než tam uvedenými subjekty. Také podle aktuální komentářové literatury nelze uvedený výčet rozšiřovat nad zákonem vymezený rámec,“ uvedl Křeček v návrhu pro Ústavní soud.

Na výlučnost poskytování právních služeb pamatuje podle ombudsmana i živnostenský zákon. V podrobném výčtu činností, které živností nejsou, výslovně uvádí práci advokátů, notářů, patentových zástupců, soudních exekutorů, auditorů a daňových poradců.

Podle vedení advokátní komory je vznik nové živnosti hrubým porušením zákona o advokacii a útokem na nezávislé postavení advokacie v justičním systému. „V případě živnostenského pojetí poskytování právních služeb nejsou naplněny požadavky na poskytovatele právních služeb, čímž se poskytnutí právní služby živnostníkem, třeba pouze s ukončeným středoškolským vzděláním, stává pro klienta velmi rizikovým,“ uvedl předseda advokátní komory Vladimír Jirousek.

Stanovisko České advokátní komory podpořila také Exekutorská komora České republiky nebo Unie státních zástupců.

Vládní nařízení podle ombudsmana vytvořilo vedle advokátů, kteří musí při své činnosti dodržovat zásadní podmínky plynoucí ze zákona o advokacii, skupinu osob, jimž bez ohledu na dosažené vzdělání a kvalifikaci k totožné práci postačuje svéprávnost a bezúhonnost. V návrhu pro Ústavní soud ombudsman uzavírá, že část nařízení, která vymezuje obsahovou náplň nové živnosti, přijala vláda mimo meze zákona a v rozporu se zákonem o advokacii i živnostenským zákonem a Ústavou. Žádá proto zrušení této části vládního nařízení.