Nové online služby pro žádosti o převod vlastnictví vozidel a registrační značky

Nyní je možné podávat žádosti o převod vlastnictví vozidla nebo o vydání doplňkové registrační značky přes Portál dopravy, což žadatelům umožní vyhnout se alespoň jedné návštěvě úřadu. Tento krok přichází s nabídkou dvacetiprocentní slevy na správní poplatek pro ty uživatele, kteří žádost podají online, jak uvedli zástupci ministerstva dopravy. Prozatím jsou tyto služby k dispozici pouze pro fyzické osoby.

Při podání žádosti prostřednictvím Portálu dopravy systém automaticky vyplní všechny dostupné údaje. Uživatelé mohou zadat kontaktní informace pro notifikace o stavu své žádosti. Poté, co má zvolený úřad připravené nové doklady k vozidlu nebo registrační značce, obdrží žadatel upozornění. Majitel vozidla si tak může vyzvednout doklady a zároveň zaplatí správní poplatek. Stále je však nutné na úřadě fyzicky předložit všechny potřebné dokumenty ke kontrole.

Novinkou je možnost žádosti o vydání doplňkové registrační značky, například pro nosič kol. Díky Portálu dopravy si tabulku na zvoleném úřadě žadatel jednoduše pouze vyzvedne a ušetří tak jednu návštěvu úřadu.

Ministerstvo dopravy neočekává žádné technické problémy se spuštěním nových služeb na portálu, protože byly pečlivě testovány v předběžném režimu. Služby jsou zatím k dispozici pouze pro fyzické osoby, zatímco právnické osoby budou muset ještě na možnost online žádosti počkat. Funkčnost registrace právnických osob není ještě k dispozici, ale podle dostupných informací se na ní pracuje.

Portál dopravy již umožňuje žádosti týkající se výměny řidičského průkazu, ověření jeho platnosti, informace o vlastněných nebo provozovaných vozidlech a stavu bodového konta. Od začátku roku mají řidiči možnost nastavit notifikace o stavu bodového konta prostřednictvím SMS nebo e-mailu a podat žádost prostřednictvím elektronické identity, jako je bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu nebo Moje ID.

Od spuštění Portálu dopravy se zaregistrovalo více než 500 tisíc uživatelů a podalo se více než 125 tisíc žádostí o výměnu řidičského průkazu. Aktivaci notifikací o stavu bodového konta si dosud nastavilo 20 tisíc lidí.

Autor/ka obrázku: Freepik.com