Petr Fiala: Věřím, že to nejhorší máme za sebou, přichází rok naděje

(www.vlada.cz) V úterý 26. prosince 2023 na druhý svátek vánoční, svátek svatého Štěpána, přednesl předseda vlády Petr Fiala v České televizi své vánoční poselství občanům České republiky.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové.

V letošním roce se na vás obracím už v čase vánočních svátků. Pan prezident Pavel se rozhodl vrátit k tradici novoročních prezidentských projevů, a já mám tak příležitost oslovit vás v době, kterou máme spojenu s pokojem a naději. O Vánocích se setkáváme se svými blízkými. Prožíváme radost a snažíme se alespoň na chvíli zapomenout na každodenní starosti.

Letos to ale bylo jiné. Všechny nás hluboce zasáhla brutální a ničím neospravedlnitelná střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 21. prosince. Po celé Vánoce jsme byli v myšlenkách s rodinami, blízkými a přáteli těch, kteří byli tímto útokem zasaženi. Modlili jsme se za oběti a za brzké uzdravení všech zraněných a taky za sílu pro všechny pozůstalé. Pro řadu lidí to byly ty nejsmutnější Vánoce.

Přesto právě vánoční čas, kdy si připomínáme narození Ježíše Krista, nám po celá staletí dodává naději. Lidé přes všechny tragédie věří, že síla dobra dokáže porazit zlo. Že po těžkých časech přijdou lepší chvíle. Také proto bych dnes rád zdůraznil dvě hodnoty, které jsou pro ducha Vánoc příznačné, a to je vděčnost a naděje.

Nejprve bych vám chtěl poděkovat. Poděkovat za to, že jsme společně zvládli nejen ten poslední velmi těžký rok, ale i ten neméně obtížný rok předcházející. Byla to náročná doba. Sotva skončila doba omezení a nejistoty způsobená snahou zabránit šíření nemoci covid-19, dopadly na nás, na naši část Evropy přímé důsledky ruského útoku na Ukrajinu. Zasáhla nás energetická krize, migrační vlna a zejména pak inflace. A nakonec děsivá tragédie z 21. prosince. Tedy věci, s nimiž jsme v naší novodobé historii neměli v tomto rozsahu prakticky žádnou zkušenost.

Nebylo to lehké období. Nebylo snadné pro nikoho a ani pro vládu. Snažili jsme se včas přijmout taková opatření, aby si se všemi těmi krizemi lidé i firmy dokázali poradit. Zároveň jsme se museli postarat o dostatek energií, především pro zimní období. Souběžně jsme pracovali na tom, aby se stárnoucí a nezabezpečená energetická infrastruktura naší země začala co nejrychleji měnit. A k tomu všemu jsme plnili náš vládní program. Ať už jde o nezbytné reformy, nebo o zastavení nebezpečného zadlužování.

Mnohem těžší však bylo toto období pro vás. Pro občany naší země, kteří jste se najednou museli vyrovnávat s tím, že vám inflace bere hodně z vašich výdělků a úspor. Nebo s tím, že doma musíte šetřit s energiemi více, než jak jste byli zvyklí v minulosti. A především s tím, že žijeme ve světě, který je mnohem nepředvídatelnější, který nám bere staré jistoty a přináší nové hrozby a nebezpečí. Válečné konflikty, ale i tragédie, k níž došlo 21. prosince v Praze, nám to bolestně připomínají.

Chtěl bych vám dnes říct, že já osobně i moje vláda si to vše plně uvědomujeme. Vnímáme všechnu tu nejistotu, nepohodlí, složité životní situace, únavu a obavu z toho, co přijde. A chtěl bych vám poděkovat za to, jak jste se s tím vším dokázali vyrovnat. I díky tomu jsme ty největší výzvy a krize společně zvládli.

V posledních dvou letech jsem se vám vždy otevřeně snažil říkat, čemu bude naše země čelit, a nevyhýbal jsem se ani tomu, abych pravdivě přiznal, že to nebude jednoduché. Dnes naopak mohu mluvit o naději. O naději, že příští rok už bude mnohem lepší.

Dobrou zprávou je zásadní pokles inflace. Ta se v průběhu příštího roku konečně dostane k hodnotám, na něž jsme byli zvyklí ještě před zhruba třemi lety. Jinými slovy, příští rok skončí neustálé zdražování a vaše reálné mzdy začnou opět růst. Projeví se to pozitivně ve vašich rodinných rozpočtech a úsporách.

Další dobrou zprávou je, že se nám podařilo dostat pod kontrolu prudké zadlužování naší země. V roce 2024 deficit veřejných financí poklesne díky ozdravnému balíčku a dalším rozhodnutím naší vlády výrazně pod tři procenta hrubého domácího produktu, což je obecně uznávaná hranice dobrého hospodaření státu. Česká republika tedy začne mít příští rok po mnoha letech zdravé veřejné finance.

Dobrou zprávou je určitě i to, že příští rok budeme rekordně investovat. Zlepšujeme dopravní infrastrukturu. Ještě nikdy se v naší zemi nestavělo a nedokončovalo tolik dálnic a silnic. Investujeme také do naší bezpečnosti a obrany, protože je to důležité. A rozsáhlou modernizací bude procházet i česká energetika, abychom měli v budoucnu dostatek jaderné energie a energie z obnovitelných zdrojů.

Náš stát musí být efektivní, neutápět se v byrokracii a těžkopádnosti, ale poskytovat občanům kvalitní služby a chránit je před vnějšími nebezpečími. Dobrou zprávou je, že příští rok se díky digitalizaci významně posuneme k naplnění tohoto cíle.

Začnou se také pozitivně projevovat změny ve školství, které děláme proto, aby naše děti a mladí lidé dostávali kvalitní vzdělání odpovídající 21. století. Budeme pokračovat v nezbytných krocích k udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Dokončíme důchodovou reformu. A tím vším, tím vším dáme perspektivu mladým lidem, že budou žít v prosperující společnosti s vysokou kvalitou života.

Vážení spoluobčané, je uklidňující a povzbuzující, že dnes už nemusím mluvit jen o ohroženích a výzvách, ale mohu mluvit také o naději, dobrých příležitostech a pozitivních vyhlídkách pro Českou republiku. Věřím, že to nejhorší máme za sebou, přichází rok naděje.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál pokud možno klidný konec letošního roku. Abyste ho strávili se svými blízkými, s přáteli, s těmi, které máte rádi. A přejme si, abychom žili v bezpečnějším světě. To vám přeji a samozřejmě také hodně štěstí, zdraví, radosti a spokojenosti. Do roku 2024 můžeme a musíme hledět s optimismem. To nám všem dodává sílu a naději.

Pěkný večer.