Petra Raková: Vrátit lékaře na záchranku v Českém Brodě je reálné

Petra Raková je novou tváří letošní kandidátky ODS v Českém Brodě. Petro, mohla byste se nám v krátkosti představit?

Ano, pro letošní komunální volby v Českém Brodě mi bylo uděleno krásné čtvrté místo na kandidátní listině ODS, čehož si velmi vážím. V Českém Brodě žiji od útlého dětství. Ačkoliv jsem s rodinou strávila několik let v zahraničí, do Českého Brodu jsem se ráda vrátila zpět. Mnoho let pracuji jako zdravotní sestra na odděleních akutní medicíny a v současné době jsem v týmu nemocnice AGEL Říčany.

 

Co Vás vedlo k zájmu kandidovat za ODS Český Brod v letošních komunálních volbách? 

Jak jsem již zmínila, žila jsem v zahraničí pár let, ale do Českého Brodu jsem pravidelně létala a sledovala, že se naše město pod současným vedením neustále proměňuje k lepšímu.  K ODS jsem měla vždy blízko, takže rozhodnutí kandidovat bylo v návaznosti na mou spokojenost a přání být toho součástí. Rozvoj města mě jako občana velmi zajímá a ráda bych přispěla k naplnění dalších plánů a cílů, které si ODS zvolila ve svém programu.

 

Primárním objektem Vašeho zájmu je zdravotnictví. Jak vnímáte v tomto směru současnou situaci v Českém Brodě?

Pravdou je, že ze své profese mám primárně velmi blízko ke zdravotnictví, ale zajímají mě i jiné oblasti  rozvoje města. Dostupnost a kvalita zdravotní péče bude vždy středem zájmu občanů. Je známo, že se české zdravotnictví nyní nachází v kritické situaci pro nedostatek lékařů a zdravotních sester, což může tuto dostupnost a kvalitu negativně ovlivnit. Proto si uvědomuji, že zkvalitnění péče se dá docílit právě tím, že se povede vrátit zpět lékaře do týmu Záchranné služby v Českém Brodě. Bohužel zde ani několik let nefunguje Pohotovost a musí se jezdit do vzdálenějších míst. Po stránce odborných ambulancí a praktických lékařů je podle mého názoru péče zajištěna velmi dobře.

 

(Foto: Archiv Petra Raková, 2022)

 

Co je podle Vás důvodem masivního odlivu zdravotnického personálu z menších měst do Prahy či zahraničí, a co by podle Vás bylo potřeba udělat, aby k tomu nedocházelo?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Stojí za tím finanční ohodnocení jak lékařů, sester, tak i ošetřovatelů. V tomto směru za mnohými vyspělými zeměmi stále pokulháváme. Pražské nemocnice nabízejí mnohem vyšší platy a bonusy pro své zaměstnance, než nemocnice v menších městech či vzdálenějších od Prahy. Takže východiskem je snaha o dorovnání platů tak, aby nebylo motivací odcházet, ale zůstat.

 

Vašim mottem je „Chci zpět lékaře na záchranku“. Je v možnostech vedení města zajistit takové podmínky, aby se občané mohli opět dočkat plně funkční, flexibilní a personálně i technicky vybavené zdravotnické záchranné služby? 

Pokud bych nebyla přesvědčena o tom, že vedení města je schopné tyto podmínky zajistit, nestalo by se to naším hlavním programovým bodem a mým mottem. Snahou vedení města bude vyčlenit finance na podporu platů lékařů tak, aby se pro ně práce na záchranné službě stala lukrativní. I když si musíme připustit, že obnovit opět něco, co bylo jednou zrušeno není snadné.

 

Jaké jsou Vaše další plány pro zlepšení situace v českobrodském zdravotnictví a tím pádem také zvýšení kvality života našich občanů?

Jak již bylo řečeno, kromě chybějícího lékaře na záchranné službě zde nefunguje Pohotovost. Mou snahou by bylo docílit informací a provést patřičné kroky k tomu, abychom věděli, zda je či není možné Pohotovost v Českém Brodě nějakou formou obnovit. Sama na Pohotovosti sloužím v Říčanech, kde pro občany je zajištěna alespoň na čtyři hodiny denně. Pohotovost může řešit méně závažné stavy pacientů, které se mnohdy řeší stanovením diagnózy a předepsáním příslušných léků. Občané by jistě ocenili, že za tím nemusí jezdit až do Kolína či Prahy. Ovšem v současné krizi nedostatku zdravotnického personálu by opět byl problém tyto služby obsadit, i když to nepovažuji za nemožné.

 

Petra Raková, DiS

členka místního sdružení ODS Český Brod

kandidátka č. 4 ODS Český Brod do komunálních voleb 2022