Plíce naší planety

Chodíte rádi do lesa? Dnes 21. března slavíme Mezinárodní den lesů. Byl stanoven rezolucí Valného shromáždění OSN z listopadu 2012. Poprvé jsme tento den oslavili v roce 2013 jako připomenutí si důležitosti lesů, které přináší do popředí jejich důležitost a význam pro životní prostředí, biodiverzitu a lidskou prosperitu. Česká republika se pyšní bohatou lesní krajinou, která hraje významnou roli v ekosystému země.

České lesy jsou jedním z nejcennějších přírodních bohatství země. Celková plocha lesů v České republice dosahuje přibližně 2,9 milionu hektarů, což představuje asi 36,8% celkové rozlohy státu, to je 708 700 Václavských náměstí, nebo téměř rozloha Belgie (3,0529 mil. ha).

Lesy České republiky jsou domovem pro různé druhy stromů, včetně smrku, borovice, dubu a buku, které poskytují úkryt a živobytí pro mnoho druhů rostlin a zvířat. Přes 70 % lesních porostů jsou lesy jehličnaté (50 % smrkové a 16 % borové), přes 27 % jsou lesy listnaté, mezi nimiž jsou nejvíce zastoupeny bukové (9 %) a dubové (7 %). Průměrná doba obmýtí v lesích mimo území národních parků se v prvních dvou desetiletích 21. století pohybuje kolem 115 let.

V dobách vzniku českého státu pokrýval les většinu území. Ve 12. až 14. století docházelo v Čechách a na Moravě k intenzivnímu zakládání osad, které sebou neslo rozsáhlé žďáření a klučení. Za vlády Marie Terezie byla lesnatost v českých zemích pouhých 14 %, počátkem 20. století pak dosáhla 30 %. Lesy mají mnohostranný význam pro život na Zemi. Jsou důležitým prvkem v boji proti změně klimatu. Absorbováním oxidu uhličitého z atmosféry pomáhají snižovat skleníkové plyny, zároveň produkují kyslík nezbytný pro život na Zemi. Zabraňují erozi půdy, chrání proti větru, udržují vodu v krajině, čímž regulují vodní režim a podporují biodiverzitu. Poskytují habitat pro mnoho ohrožených druhů rostlin a zvířat, a tím přispívají k udržení biodiverzity. V neposlední řadě mají důležitou rekreační funkci, slouží nám všem k odpočinku. Nicméně, lesy v České republice a po celém světě čelí různým hrozbám. Mezi největší patří kácení lesů bez adekvátního obnovování, nelegální těžba dřeva, nadměrná urbanizace a narušení přirozených ekosystémů. Kromě toho lesy čelí i riziku od lesních požárů a škůdců. Biodiverzita klesá. V posledních letech se ve velkém potýkáme s kůrovcovou kalamitou, která má za následek rozsáhlé holiny.

Ochrana lesů je důležitým úkolem nás všech. Můžeme se zapojit do sázení stromů, úklidu lesa nebo podpořit organizace, které se ochranou lesů zabývají. Důležité je šetřit lesní produkty a chovat se v lese zodpovědně.

Věděli jste, že v České republice:

  • Nejvyšší lesnatost má kraj Liberecký a Karlovarský? Nejméně Praha.
  • Za posledních 10 let přibylo 25 800 ha lesa.
  • Průměrný věk stromů v českých lesích je přibližně 74 let.
  • Nejvyšší strom v České republice je douglaska tisolistá s výškou 64,1 m.
  • Ročně se v České republice vytěží cca 14-15 milionů m3 dřeva.
  • 1 ha lesa spotřebuje za 24 hodin cca 900 kg oxidu uhličitého a vyprodukuje 650 kg kyslíku
  • 125 kg starého papíru zachrání jeden strom

Tento den je skvělou příležitostí k tomu, abychom si uvědomili důležitost lesů a jejich nenahraditelnou funkci pro životní prostředí i pro nás samotné. Všichni můžeme přispět k jejich ochraně a zachování pro budoucí generace.

Jak tento den oslavíte vy? Udělejte si procházku, užijte si jarní energii probouzející se přírody, zhluboka nadýchněte a udělejte něco pro své zdraví. Lesy jsou naší českou kulturou, kousek divočiny najdete všude tam, kde má příroda možnost se svobodně vyvíjet, kde jsme my lidé tichým a vnímavým hostem.

Autor/ka obrázku: Freepik.com