Podá vláda rodinám pomocnou ruku?

Inflace, zdražování pohonných hmot, energií, nákladů na bydlení i potravin, to jsou problémy, které tíží v České republice více a více občanů. Do obtíží se navíc dostávají stále častěji i rodiny, kterým se dařilo hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a třeba i něco ušetřit. V rodinách samoživitelů či rodinách s nižším příjmem je situace často již velmi vážná. Vláda musí reagovat, a proto přišla se souborem opatření s názvem „Deštník proti drahotě“. Tato koncepce obsahuje opatření, která jsou rozdělená do oblastí podle tématu, jehož se týkají. Celkem se jedná o šest oblastí – rodiny s dětmi, senioři, bydlení, pohonné hmoty, podnikatelé a firmy a ohrožené skupiny obyvatel. Společně s opatřeními spustila vláda také stejnojmenný informační web, na kterém si každý může vyhledat informace, které ho k danému tématu zajímají.

Tento článek je zaměřený na opatření týkající se rodin s dětmi.  Jedním z těchto opatření je zákon o jednorázovém příspěvku 5000,- na každé dítě. Tento zákon je zatím stále v procesu příprav, ale některé informace již byly zveřejněny. Kromě výše příspěvku a předpokládaného data vyplacení, jsou to především podmínky pro jeho získání.

Podle aktuálních informací budou mít na příspěvek nárok ty rodiny, které mají hrubý roční příjem pod jeden milion korun. Do celkového příjmu domácnosti se budou zahrnovat i všechny dávky sociální podpory a dokládat se bude pravděpodobně údaj za loňský rok. Oprávněnými žadateli budou také adoptivní rodiče, protože jsou zákonnými zástupci, MPSV pak chce čerpání umožnit také pěstounům. Na příspěvek mají obecně nárok ti rodiče, se kterými dítě žije ve společné domácnosti. Co se týče věkového vymezení, nárok vzniká, pokud je dítě v den výplaty již narozené a zaniká dnem osmnáctých narozenin. To je rozdíl například oproti přídavku na dítě, na který je v případě studia dítěte, nárok až do 26 let. Tato jednorázová pomoc by se měla týkat přibližně 1,1 milionu domácností.

 

Co se týče předpokládaného data vyplacení, je aktuálně jako mezní termín stanoven srpen, s tím, že se jedná o možnosti začít finance vyplácet již v druhé polovině července. Termín je zvolen ze dvou důvodů. Za prvé se podle vlády budou v tomto období nejcitelněji projevovat dopady zdražování, a za druhé mnoho rodin čekají zvýšené výdaje spojené s nástupem dítěte do školy či školky.

 

Co ještě není úplně jasné, je způsob prokazování příjmu. Jakub Augusta z tiskového odboru MPSV uvedl, že budou v maximální možné míře využity databáze, kterými stát disponuje, aby byla administrace co nejjednodušší a zároveň spolehlivá. Mělo by jít například o data České správy sociálního zabezpečení či finančního úřadu. Aktuálně jsou prověřovány možnosti a propojení jednotlivých registrů. Část rodičů tak pravděpodobně nebude muset dokazovat příjem vůbec, protože veškerá dostupná data stát již má.

 

Další neznámou je pak způsob výplaty. I zde se uvažuje nad více variantami. Mezi možnostmi je např. Finanční úřad nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Teoreticky možnou, ale nepreferovanou variantou je úřad práce, který na další agendu nemá volné kapacity. Kromě klasické cesty prostřednictvím standardních úřadů je ke zvážení také alternativa v podobě vyplácení skrze banky nebo Českou poštu.

 

Jednorázový příspěvek však nemá být jediným opatřením týkající se rodin s dětmi. Dalším je například úprava pravidel čerpání rodičovského příspěvku. Zatímco nyní mohou mít rodiče s nižším příjmem maximální měsíční výši 10 000 kč, po úpravě by to mělo být až 13 000 kč. Celková rozdělovaná částka však zůstane stejná. Dále chce vláda vyhlásit mimořádné dotace pro dětské skupiny a podpořit zkrácené úvazky.