Podpora maminek ze strany státu – aneb jak skloubit mateřství a práci?

Podpora maminek ze strany státu – aneb jak skloubit mateřství a práci?

 

Maminka – když se řekne toto slovo, vidím superhrdinku. Určitě souhlasíte, že každá z nás zaslouží v péči o miminko medaili za statečnost, obětavost a neskutečnou podporu. Když se řekne mateřství – nejkrásnější období ženy, protáčím panenky v sloup, protože je to bezesporu nejtěžší období každého člověka. Přináší mnoho krásného, ale i starosti, strach. Dokážu se postarat o svoji rodinu v každé situaci? Budu schopen našetřit na nové bydlení, auto? Budu mít práci? Při plánování rodiny budoucí rodiče jistě zvažují řadu okolností.

Příchod miminka výrazně ovlivní životy všech členů rodiny, je to stále ve většině případů maminka, která pocítí změnu nejvýrazněji, a která dřív či později, musí řešit dilema, jak co nejlépe skloubit péči o děti a profesní život. Podpora matek ze strany státu je tématem, které se každý rokem řeší stále intenzivněji. Matky s dětmi z pochopitelných důvodů žádají různé formy podpory. Nemusí se zdaleka jednat jen o podporu finanční ve formě příspěvků na dítě, mateřské a rodičovské, ale také o podporu, v jejímž rámci by i matky s velmi malými dětmi mohly efektivně a bezproblémově skloubit mateřství se zaměstnáním nebo podnikáním.

„Kdo to v tomto státě umožní?“ zaznělo před mnoha lety z úst jedné z protagonistek českého dokumentu „Kristova léta, dámy“, která při současné péči o dvě malé děti měla také zájem si zkrátka čas od času odběhnout na pár hodin do práce. Podobný problém řeší překvapivě velké množství matek, které jsou na mateřské nebo na rodičovské dovolené. Některé jejich práce či podnikání baví, jiné si ke stávající státní sociální podpoře chtějí třeba ještě něco málo přivydělat, zároveň ale nechtějí od svých ratolestí odcházet na standardních osm (někdy i více) hodin denně.

 

Výsledky průzkumu aliance Byznys pro společnost již před několika lety ukázaly, že drtivá většina matek považuje za hlavní překážku svého návratu po mateřské či rodičovské dovolené do zaměstnání nemožnost využít flexibilní formy práce, ať už se jedná o alternativní formy úvazku nebo flexibilní pracovní dobu. U řady zaměstnavatelů panují značné předsudky, týkající se schopnosti skloubit rodinný a pracovní život, nejedna firma se bohužel i v této době zdráhá zaměstnat matku s dětmi. Kromě flexibilnější pracovní doby nebo více možností, co se týče umístění dítěte (školky, jesle, skupiny), by matky podle zmíněného průzkumu uvítaly také větší podporu státu, co se týče otců – umožnění otcovské dovolené, střídání rodičů v péči o dítě, a další možnosti.

 

Tato komplikovaná situace trvá již řadu let, a mohlo by se na první pohled zdát, že je bezvýsledná. Naštěstí vlastně stačí jen o něco více ochoty a empatie ze strany vládních organizací a stran. Podpora rodin je pro koalici SPOLU zásadní, proto v jejím programu najdete například podporu flexibilnějších pracovních podmínek, daňové slevy a prázdniny, sladění rodinného a profesního života, více času pro výchovu dětí a péči o blízké. Vyšší finanční příspěvky na péči, ale třeba také podporu práce z domova spolu s příslušnými změnami v zákoníku práce, daňové úlevy pro pečující a podporu dětských skupin, zvýšení kapacit pro dětské kroužky a další mimoškolní aktivity.