Pohledem statistiků: Nový život rozvodem lidé začínají v průměru po čtyřicítce

Rozvody většinou nejsou v Praze ani středních Čechách plodem nerozvážnosti mládí. Typické jsou ve středním věku, výjimkou nebývají ani u seniorů – a početné jsou ve skupině, kdy děti často už odrostly: po 20 a více letech manželství. Obecně se však ukazuje, že krizovější období přichází už po pátém roce. Naznačují to údaje Demografické ročenky krajů ČR, kterou zveřejnil Český statický úřad.

Zřejmě se nedá říci, že životní zkušenost i jistá míra klidu, jež se obyčejně pojí s vyšším věkem, poskytují záruku, že k rozchodu od stolu i od lože na stará kolena nedojde. Před rozvodovým soudem loni dospělo v Praze ke krachu manželství pět mužů a jedna žena ve věkové skupině 80+; ve středních Čechách se jednalo o dva muže (a žádnou ženu). V případě lidí se sedmi křížky pak v metropoli šlo o 47 mužů a 30 žen – a ve středních Čechách o 39 mužů a 17 žen.

]Svatba v osmdesáti? Nic výjimečného. Mladí se však do manželství nehrnou. Pohlédneme-li na opačný pól věkového spektra, na 19leté a mladší, najdeme jednu rozvedenou ženu ze středních Čech. Pravdou zůstává, že to je věk, v němž dnes na vdavky, natož na ženitbu pomýšlí málokdo. A jak známo, bez manželství není ani rozvodů. Ve věkovém intervalu od 20 do 24 let, kdy ještě spousta mladých má stále docela jiné starosti než chystat veselku, už mají s loňským rozvodem osobní zkušenost dva Pražané a hned 19 Pražanek – a dokonce 13 Středočechů a 44 Středočešek.

„Typický rozvodový věk“ byl jak v hlavním městě, tak ve středních Čechách u mužů mezi 40 a 49 roky a u žen zhruba od 35 do 49 let. Pro milovníky přesných čísel: průměrný věk při rozvodu dosáhl v Praze u mužů 46,1 roku (v případě prvního rozvodu 44,6) a u žen celkově 43,0 (napoprvé pak 41,8). Ve středních Čechách bylo průměrnému panu Rozvedenému 45,5 roku (při prvním rozvodu 43,8) a jeho bývalé choti 42,4 roku (či 41,1 v případě první rozvodové zkušenosti).

PRAŽSKÁ MANŽELSTVÍ SE ZDAJÍ BÝT PEVNĚJŠÍ
Jak v hlavním městě, tak v jeho okolí platí, že loni byly zaznamenány nejnižší počty rozvodů za posledních deset let. Konkrétně v hlavním městě 2404, ve Středočeském kraji 3177. Jde sice o lidnatější region – i tak se však zdá, že v metropoli manželské svazky držely pohromadě přece jen o něco pevněji. V Praze připadlo na tisíc obyvatel 1,9 rozvodu, ve středních Čechách 2,3. Vyšší měly střední Čechy i podíl rozvodů na sto sňatků: 56,1, zatímco v Praze to bylo 42,1. Najít vysvětlení by možná bylo hodno Nobelovy ceny – čistě z pohledu čísel by se nicméně možná dalo uvažovat o vyšších příjmech (a tím i o menší míře starostí a vyšší úrovni spokojenosti, což se může promítat i do rodinné pohody). Těžko však jednotlivé případy posuzovat z pohledu nějaké společné předlohy…

Pro většinu aktérů šlo o první rozvod v životě. Nicméně už nejméně třetí loni v Praze zažilo 29 mužů a 40 žen. Ve středních Čechách pak byl počet mužů i žen shodný: po 73. Manželství s nezletilými dětmi bylo v metropoli rozvedeno 1385 (z toho 73 se třemi a více); ve středních Čechách jich bylo 1989 (z toho se třemi a více dětmi 149).

JAK DLOUHO VYDRŽELA LONI ROZVEDENÁ MANŽELSTVÍ
Doba trvání Praha Středočeský kraj 0 až 1 rok 771 222 až 4 roky 3844725 až 9 rok 55765810 až 14 let 48661115 až 19 let 35251220 let a více 575802Zdroj: Český statistický úřad