Porostou ceny energií až do nebe? Naštěstí je strop zastaví

Strmě vzrůstající ceny energií patří již téměř rok k těm nejfrekventovanějším tématům, a to jak v médiích, tak v domácnostech nebo v oblasti politiky. V posledních dnech se o nich hovoří v souvislosti se zastropováním. Co to ale přesně znamená a jaké to bude mít konkrétní dopady na občany? Na to přináší odpovědi tento článek.

Novela energetického zákona, která umožňuje zastropování cen elektřiny a plynu, byla již schválena Senátem a dokonce podepsána  prezidentem Milošem Zemanem. Nic tedy nebrání tomu,  aby novela nabyla platnosti a vláda mohla začátkem října vydat příslušné nařízení. Cena silové elektřiny bude omezena maximální částkou šest korun  a plynu cenou tři koruny za kilowatthodinu. To znamená, že finální cena pro domácnosti za elektřinu bude, po připočtení distribučních poplatků, nejvýše devět korun za kilowatthodinu. Přičemž ceny jsou již uvedené včetně daně z přidané hodnoty.

A komu zastropování cen energií pomůže? Pomoc je cílena nejen na domácnosti, živnostníky a podnikatele, ale také na obce, města a kraje a všechny instituce, které tyto subjekty zřizují, jako jsou nemocnice nebo školy. Týkat se bude také všech firem do 250 zaměstnanců s ročním obratem do 50 milionů eur. Průmysl si bude muset na své řešení ještě nějakou dobu počkat, ale již je dle premiéra Petra Fialy připravováno. Častou otázkou je, kdy se domácnostem reálně s placením energií uleví. K tomu by mělo dojít brzy po vydání nařízení, je ovšem nutné počítat s tím, že dodavatelé budou muset všem zákazníkům přepočítat zálohy na platby. V zájmu všech je však tento proces zbytečně neprotahovat.

Vláda v kontextu změny energetického zákona čelí kritice, že strop není nastaven dostatečně nízko a že čeští občané zaplatí více, než v jiných evropských zemích. Stále je však nutné mít na paměti, že na zavedení tohoto opatření jsou nutné nemalé finance. Dle stávajícího nastavení bude potřeba ze státního rozpočtu vyčlenit přibližně 130 miliard korun.  Dodavatelé totiž budou mít právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela uvádí, že více nákladů v této chvíli utratit nelze, i s ohledem na fakt, že je situace stále nejistá a není možné předpovědět další vývoj.

Navíc je stále počítáno s fungováním tzv. úsporného tarifu, a to v takové podobě, která byla již dříve schválena. Pokud by uvedená opatření nedostačovala, je ministr Síkela připraven zavést v příštím roce ještě adresnější pomoc. Na celý příští rok je také počítáno s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje, tato změna  by měla platit již od letošního října.

Výše zmíněný úsporný tarif má podobu dotace ze státního rozpočtu a adresován bude přímo dodavateli energií. Výsledkem bude snížení účtu za elektřinu a plyn pro danou domácnost. Nárok na tento tarif bude mít každá domácnost, která je odběratelem plynu, elektřiny nebo tepla. Úleva se naopak nebude v tomto případě týkat firem. Domácnosti  nižší cenu zaregistrují již ve fakturách za říjen. Tarif bude nastaven automaticky, bez nutnosti o něj žádat a bez ohledu na to, zda je primárně využívána elektřina, plyn či jiná paliva.

Úprava energetického zákona obsahuje kromě zastropování cen i další změny, například bude vláda moci při mimořádné tržní situaci zakázat obchodování s plynem a elektřinou na burzách. Dále díky ní budou moci spotřebitelé snáze vypovědět takovou smlouvu, která obsahuje takzvané spotové ceny, tedy ceny odvozené od vývoje na burzách. Před takovými smlouvami je obecně lepší se mít na pozoru, varuje před nimi i  Energetický regulační úřad.