Prevence jako zbraň v boji s chorobami

Jako každý rok, se s podzimními výkyvy počasí přihlásily o slovo nejrůznější sezónní choroby – nachlazení, chřipky, virózy. Aktuálně se velmi rychle šíří v dětských kolektivech, ale ani dospělí se jim nevyhnou. I přesto, že současná situace vyžaduje zvýšená hygienická opatření a při prvních příznacích onemocnění by se lidé měli uchýlit do tepla domova, bacily a viry si stejně  cestu najdou. Nemusíme však nečinně a rezignovaně čekat, než nás to také „dostane“, situace má řešení. To řešení se jmenuje prevence. Samozřejmě vám se stoprocentní jistotou nezaručí, že se vám výše uvedené vyhne, ale rozhodně můžete rizika alespoň minimalizovat.

Zdravá  a vyvážená strava, pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu, dostatek spánku a duševní pohoda. Zní to jednoduše, ale dostát všem bodům není nic snadného. Stres v práci, časový pres, omezené finance či jiné vlivy okolí. To vše nám může naše plány narušovat a ze snahy o zdravý životní styl se může brzy stát nepříjemná povinnost, kterou s prvním příležitostí zavrhneme nebo alespoň odsuneme.

Co tedy dělat? Kromě silné vnitřní motivace, potřebujete z novinky ve vašem životě vytvořit zvyk. Nezáleží na tom, zda chcete denně sníst kus zeleniny nebo pravidelně cvičit. Klíčové je zařadit věc do denního, případně týdenního rozvrhu tak, aby měla své pevné místo. Po čase se z ní stane rutina, třeba jako z čištění zubů. Na vytvoření zvyku potřebuje každý člověk různou dobu, ač se lze nejen na internetu dočíst, že stačí 21 dní, je to velmi individuální a také samozřejmě záleží na náročnosti dané situace. Nejvíce pomáhá, když na to, alespoň z počátku, nejsme sami. Zvolit můžeme jak odborníka, tak někoho blízkého, kdo s námi bude sdílet naše úspěchy, ale i neúspěchy. Často pomáhá se přihlásit do kurzu či programu a ten si ideálně předplatit. Současná nejistá situace od toho může odrazovat, ovšem lze zvolit online formu, či se domluvit na podmínkách vrácení nebo převedení kurzovného.

Důležitost prevence vnímají samozřejmě i zdravotní pojišťovny, a proto pro své klienty připravují nejrůznější programy, právě za účelem předcházení zdravotním obtížím, případně s cílem jejich včasného odhalení. Nabídka bývá pestrá a je přizpůsobena věku, pohlaví, životní situaci  i dalším preferencím. Tento jednorázový příspěvek sám o sobě sice nemůže zajistit zdravý životní styl, ale určitě ho může pomoci nastartovat. Ať již u nás samotných nebo u našich dětí. Například velmi oblíbené kurzy plavání bývají poměrně drahou záležitostí. Za pololetí rodiče zaplatí většinou kolem tří tisíc, v závislosti na daném městě. Díky preventivním programům zdravotních pojišťoven, lze získat minimálně třetinu, v některých případech i polovinu kurzovného zpět. Pro řadu rodin je to jistě ulehčením rodinného rozpočtu, někdy i jedinou možností jak potomkovi kurz dopřát. Podporována je pak řada dalších sportovních aktivit, a to jak pro děti, tak pro dospělé. V některých případech lze příspěvek čerpat jak na úhradu kurzovného či permanentky, tak i na ochranné pomůcky, jako je helma nebo chrániče. Kromě pohybových aktivit se pojišťovny v rámci preventivních programů zaměřují především na zdravé zuby, kdy lze čerpat příspěvek na dentální hygienu, případně na pomůcky či rovnátka, dále pak na nejrůznější vyšetření, která nejsou hrazena z běžného pojištění či na nákup vitamínů. Speciální kapitolou je duševní zdraví, které již začíná být vnímáno jako minimálně stejně důležité, jako to fyzické. U některých pojišťoven tak lze získat příspěvek na konzultaci u psychologa nebo psychoterapeuta.  Nad rámec klasických programů  mohou čerpat dárci krve a plasmy, těhotné ženy nebo ženy po porodu.

Nikdy jste žádný benefit od své pojišťovny nečerpali  a přemýšlíte nad tím, co asi ta vaše nabízí? Nyní je nejvyšší čas navštívit její webové stránky a na nabídku se podívat. Některé z pojišťoven totiž podporu z preventivních programů uzavírají již koncem listopadu. To platí pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda. Oborová zdravotní pojišťovna má pak uzávěrky podávání žádostí o příspěvek z fondu prevence nastavené jednotlivě pro různé programy, zatímco dentální hygiena a preventivní aktivity byly pouze do konce září, příspěvek na léčebné pobyty lze čerpat až do konce roku. Konec prosince mají pak pro čerpání příspěvku ze všech programů nastavený Vojenská pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Není tedy čas otálet, a to i proto, že pojišťovny mají v preventivních fondech předem určenou sumu a příspěvky vyplácejí pouze do jejího vyčerpání.

Samotné čerpání není složité, kromě osobního podání a zaslání poštou, lze již vše vyřídit i elektronicky. Některé pojišťovny mají vlastní aplikace. Kromě roční uzávěrky programů je pak nutné pohlídat lhůtu od  provedení platby, ta bývá dva až tři měsíce, v závislosti na dané pojišťovně.  Každý pojištěnec může podat během roku i několik žádostí, důležitý je souhrnný limit. Některé pojišťovny dokonce umožňují rodičům převést svůj příspěvek na děti. Na příspěvek pak nemáte nárok v případě, že pojišťovně dlužíte, či jste v období, kdy přestupujete do jiné pojišťovny.

Ať už ve svém životě změníme maličkost, či provedeme radikální změnu, za přispění zdravotní pojišťovny, nebo bez něj, hlavně, ať nám to přinese do života radost. Radovat se ze života je totiž tou nejlepší prevencí.