Prezidentské volby 2023 v ČR: Kandidáti, jak volit, termíny

Prezidentské volby v České republice se pomalu, ale jistě blíží. Spousta lidí má ale zatím nejasno v tom, kdo a jak vlastně kandiduje, kdy jsou termíny voleb a jak volit v prezidentských volbách 2023 v ČR. V dnešním článku se budeme věnovat volbě prezidenta 2023.

Volba prezidenta 2023 – termín prezidentských voleb

Volba prezidenta u nás může teoreticky proběhnout jen v rámci jednoho kola. K této variantě by se ale přistoupilo pouze tehdy, kdy by jeden z kandidátů získal v prvním kole více než polovinu hlasů. V případě, že k tomu nedojde, koná se druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém se utkají dva nejúspěšnější kandidáti. Volba probíhá přímou volbou, což znamená, že prezidenta volí způsobilí zletilí občané ČR, nikoliv parlament. Termín pro první kolo prezidentských voleb v ČR byl stanoven na:

 • 13. 1. 2023 (pátek), 14.00 – 22.00
 • 14. 1. 2023 (sobota), 8.00 – 14.00

Termín druhého kola prezidentských voleb:

 • 27. 1. 2023 (pátek), 14.00 – 22.00
 • 28. 1. 2023 (sobota), 8.00 – 14.00

Kandidáti na prezidenta ČR ve volbách 2023

V současné chvíli známe celkem 14 potvrzených kandidátů na post příštího prezidenta České republiky. V prvním kole prezidentských voleb se tedy na počátku příštího roku utkají tito kandidáti:

 • Andrej Babiš, předseda hnutí ANO
 • Petr Pavel, bývalý generál
 • Josef Středula, předseda odborových svazů
 • Pavel Fischer, senátor
 • Karel Janeček, podnikatel
 • Marek Hilšer, senátor a lékař
 • Danuše Nerudová, ekonomka
 • Tomáš Zima, lékař
 • Tomáš Březina, podnikatel
 • Karel Diviš, podnikatel
 • Jaroslav Bašta, poslanec
 • Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných
 • Jiří Kotáb, soukromý ombudsman
 • Vladimír Boštík, podnikatel

Jaké jsou podmínky pro kandidáty na prezidenta? Prezidentský kandidát musí být svéprávný občan České republiky ve věku nad 40 let. Volební období prezidenta ČR trvá 5 let, prezident smí svou funkci vykonávat maximálně dvě volební období.

Jak volit v prezidentských volbách v ČR 2023

Občané volí v prezidentských volbách osobně, zastoupení není přípustné. Volba probíhá tak, že volič vloží do určené obálky hlasovací lístek vybraného prezidentského kandidáta. V případě, že byste chtěli volit v oblasti mimo trvalé bydliště, můžete zažádat o volební průkaz. Ten je platný pro obě kola prezidentských voleb, lze o něj žádat písemně, osobně i elektronicky, a lze jej využít i v zahraničí. Žádost o voličský průkaz se podává na zastupitelském úřadě, u kterého je volič veden ve zvláštním seznamu voličů, nebo na úřadě v místě bydliště. K žádosti je potřeba doložit doklad totožnosti, v případě písemné žádosti je zapotřebí ověřený podpis voliče.

Nejpozději tři dny před dnem prvního kola volby obdrží voliči volební lístky, a to na adresu svého trvalého pobytu. Voličům v zahraničí jsou volební lístky předány ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR.

Prezident – mandát a pravomoci

Jak jsme již v tomto článku zmínili, prezident ČR se volí vždy na dobu pěti let. Je hlavou státu, a z výkonu své funkce není odpovědný s výjimkou velezrady nebo hrubého porušení Ústavy. Prezident skládá slib do rukou předsedy Senátu, a jeho hlavním úkolem je reprezentovat Českou republiku. Prezident svolává zasedání Poslanecké sněmovny, kterou může také rozpustit. Mezi jeho pravomoce dále patří například udělování amnestií, podepisování zákonů a jejich případné vracení Parlamentu, jmenování a odvolávání členů vlády, jmenování předsedy a nejvyššího předsedy Nejvyššího soudu, nebo třeba jmenování členů České národní banky.

Jak volit v prezidenstkych volbach 2023

Zdroj obrázků: Pexels, Unsplash