Přibývá lidí i domů, věkový průměr se zvyšuje. ČSÚ zveřejnil výsledky loňského sčítání

V loňském roce proběhlo sčítání lidí, domů a bytů, které organizoval Český statistický úřad. Sčítání probíhalo převážně online v průběhu první poloviny loňského roku, a v současné chvíli jsou již známy jeho výsledky. Co nového nám prozradily?

V loňském roce žilo v Česku podle sčítání celkem 10 524 167 obyvatel, což oproti sčítání, které proběhlo před deseti lety, znamená nárůst o 87,6 tisíce obyvatel. Průměrný věk činil 42,7 let, 50,7 % sečtených tvořily ženy a 49,3 % sečtených tvořili muži. Cizinci tvořili při loňském sčítání 4,7 % sečtených. K české, moravské nebo slezské národnosti se při sčítání hlásilo přes 6,4 milionů osob, k příslušnosti k církvi nebo jiné náboženské společnosti se tentokrát přihlásil 1,4 milionu obyvatel.

Rodinný stav a věk

Mezi sečtenými byly 16,1 % zastoupeny děti ve věku od 0 do čtrnácti let, věková skupina od patnácti do čtyřiašedesáti let byla zastoupena 63,5 %, a senioři ve věku od pětašedesáti let výše tvořili 20,4 % všech sečtených. Průměrný věk obyvatelstva se od posledního sčítání zvýšil o 1,7 let. Mezi obyvateli převažují ti, kteří žijí v manželství – tato skupina obyvatel tvořila při sčítání 45,6 %, zatímco svobodných obyvatel od patnácti let výše bylo 32,1 %. Mezi svobodnými jednoznačně převažovali muži, kterých bylo 37,5 %, zatímco svobodných žen bylo 26,9 %. Naopak u ovdovělých obyvatel převažují ženy (13,3% oproti 2,9 % mužů).

Roste vzdělání a přibývají cizinci

Oproti minulému sčítání vzrostl počet obyvatel s vyššími stupni vzdělání. 53,1 % obyvatel starších patnácti let má minimálně střední vzdělání s maturitou, podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním činil při sčítání 18,7 %. Oproti minulému sčítání lehce narostl i počet cizinců, kteří nyní tvoří 4,7 % obyvatelstva. Nejvyšším podílem jsou zastoupeni občané Ukrajiny (1,4 %), Slovenska (0,9 %) a Vietnamu (0,5 %). Příslušníci členských zemí Evropské unie tvoří 1,5 % obyvatelstva, cizinci ze zemí mimo Evropskou unii pak 3,2 %.

Národnost a vyznání

Otázka národnosti byla při sčítání obyvatel dobrovolná, výsledky tedy mohou být mírně zkreslené. K české národnosti se v loňském roce přihlásilo 83,8 % respondentů, k moravské 5 % a ke slezské národnosti se přihlásilo 0,2 % respondentů. Poměrně hojně byla dále zastoupena národnost slovenská (1,3 %), ukrajinská (1,1 %) a vietnamská (0,4 %). Otázku národnosti ponechalo bez odpovědi 31,6 % dotázaných.

K jakékoliv formě náboženské víry se při sčítání přihlásilo 18,7 % respondentů – podobně jako v případě národnosti se i zde jednalo o dobrovolnou otázku. Nejvyšší mírou byla zastoupena římskokatolická církev. Za osoby bez náboženské víry se označilo 68,3 % respondentů, otázku ponechalo bez odpovědi 30,1 % respondentů.

Přibylo domů ve vlastnictví fyzických osob

Ve srovnání s předchozím sčítáním došlo k nárůstu domů v domovním fondu České republiky – jejich počet činil celkem 2 353 024, což je oproti minulému sčítání nárůst o bezmála 195 tisíc domů. Fyzické osoby tvoří 88,4 % vlastníků domů, druhou nejčastější formou vlastnictví je spoluvlastnictví vlastníků bytů či jednotek, pod které spadá 146 799 domů. Domy ve vlastnictví bytových družstev, obcí a státu tvořily jen 2,4 % domovního fondu České republiky.

 

Sčítání 2021 výsledky

Zdroje obrázků: Pexels (Marcin Jozwiak), czso.cz