Průměrná mzda stoupla na 37 499 korun, uvedl ČSÚ

Ve druhém čtvrtletí mzda meziročně vzrostla o 11,3 procenta, růst tak ve třetím čtvrtletí zpomalil. Analytici zpomalení očekávali, podle nich vývoj mezd nebyl ve třetím čtvrtletí jako v předchozím ovlivněn nízkou srovnávací základnou loňského roku a mimořádnými odměnami zdravotníků.

„Také ve třetím čtvrtletí se udržel vysoký mzdový růst ve zdravotní a sociální péči, tentokrát o osm procent. K nejvyššímu růstu ale došlo v činnostech v oblasti nemovitostí, konkrétně o 11,8 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky práce Jitka Erhartová.

Nominální růst zaznamenali statistici ve všech odvětvích, v pěti se ale dostal pod hodnotu nárůstu spotřebitelských cen, který v daném období činil 4,1 procenta, takže v reálném vyjádření by šlo o pokles, podotkli statistici.

Nejméně rostly platy v kultuře

Nejméně, a to o 0,6 procenta, rostly nominální mzdy v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech, kde mzda stoupla jen o 199 korun na 32 615 korun. Na druhém nejhorším místě byla veřejná správa a obrana s nárůstem 2,3 procenta. O třetí místo se dělí stavebnictví a ostatní činnosti s nárůstem 3,6 procenta, následuje výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde činil nominální růst 3,8 procenta.

Medián mezd, tedy střední hodnota mezd, vzrostl ve třetím čtvrtletí meziročně o 5,7 procenta na 32 979 korun. U mužů dosáhl 35 086 korun, u žen byl 30 433 korun. Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed hodnot mezd, takže polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina vyšší. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu v rozmezí 17 133 a 58 875 korun.

Nejvyšší zůstávají mzdy v hlavním městě

Mezi kraji zůstávají nejvyšší mzdy v metropoli, meziročně ale procentuálně rostly pomaleji. Celorepublikový průměr ve třetím čtvrtletí převýšily o zhruba o osm tisíc korun.

Nejblíže Praze je výší mezd Středočeský kraj, kde průměrný výdělek ve třetím čtvrtletí znamenal 37 625 korun. Na opačné straně je Karlovarský kraj, průměrná mzda tam byla opět nejnižší mezi regiony a činila 33 249 korun.

Procentuálně rostla průměrná mzda nejslaběji v Libereckém kraji – o 4,5 procenta. Následoval Plzeňský kraj s meziročním nárůstem výdělků o 4,7 procenta, Středočeský kraj s 4,9 procenta a Praha s 5,2 procenta. „U vývoje průměrných mezd platí, že mírnější nárůst byl tam, kde byl výraznější růst počtu zaměstnanců, tedy ve vyjmenovaných čtyřech krajích,“ uvedli statistici. V ostatních krajích mzdový nárůst činil přes 5,5 procenta a nejvyšší, 7,1 procenta, byl ve Zlínském kraji.

zdroj: ČT24 Zprávy