Ptačí chřipka ve Středočeském kraji. Kde se vzala a jak se projevuje?

V průběhu minulého týdne se v médiích objevila zpráva o dalším výskytu případu ptačí chřipky na území Středočeského kraje. Státní veterinární správa v souvislosti s nákazou stanovila pásmo dozoru a ochranné pásmo. Kde se ale vlastně ptačí chřipka bere a jaká opatření jsou s ní spojená?

Chřipka stará jako lidstvo samo?

Ačkoliv se to tak podle zpráv z médií nemusí zdát, ptačí chřipka (dříve též nazývána například ptačí mor) rozhodně není novodobou záležitostí. Jedná se o nákazu, která ptactvo čas od času postihuje prakticky odnepaměti, oficiální záznam o záchytu ptačího moru ale pochází z konce 19. století, kdy byl jeho výskyt zaznamenán v Itálii. Stejně jako v případě „lidské“ chřipky se i s ptačí chřipkou pojí nepravidelné epidemie – někteří z vás si možná pamatují tu, která v roce 1997 propukla v Hongkongu. Ptačí chřipku způsobuje chřipkový virus typu A, označení jejích kmenů a mutací obvykle začíná písmenem H. Jednou z nejznámějších variant ptačí chřipky za poslední dobu je varianta H5N1, která se mimo jiné vyznačovala i – pro ptačí chřipku velice vzácnou – částečnou schopností přenosu na člověka. U nás byl první výskyt viru ptačí chřipky v chovu oficiálně ohlášen začátkem léta roku 2007, od té doby se nepravidelně na celém území čas od času objeví větší či menší ohniska, a ptačí chřipka byla zaznamenána také u volně žijících ptáků.

Jak se projevuje ptačí chřipka?

Příznaky ptačí chřipky mohou být u ptáků různé, často záleží na konkrétním druhu. Zkušení chovatelé drůbeže a dalšího ptactva umí neobvyklé příznaky včas rozpoznat a přistoupit k potřebným opatřením. V některých případech probíhá ptačí chřipka zcela bezpříznakově, jindy dochází ke snížené chuti k jídlu, snížení aktivity, mohou se objevit zánětlivé projevy v oblasti očí, problémy s trávením, ale třeba také nervové poruchy, nezvykle načepýřené peří nebo povědomé vyhledávání teplejších míst. K přenosu chřipky dochází ve většině případů trusem, ptačí chřipka coby příčina úhynu ptáka se potvrzuje vždy v laboratoři. Navzdory názvu, který by mohl u některých evokovat zimní období, se ptačí chřipka objevuje zcela nezávisle na roční době.

Ptačí chřipka – opatření

Státní veterinární správa v České republice s výskytem ptačí chřipky počítá dlouhodobě, sleduje výskyty nákazy a provádí příslušná opatření, která mají za cíl předejít výraznějšímu rozšíření nákazy. Na webu Státní veterinární správy lze nalézt podrobné informace o výskytu i o platných opatřeních spolu s mapou případů výskytu nákazy. V rámci zamezení šíření nákazy se například se specifickými výjimkami zakazuje chov drůbeže pod širým nebem, a existují také nařízení, týkající se řádné ochrany vody, krmiva a steliva pro drůbež.

Co dělat při podezření na ptačí chřipku? Pokud se podezření na ptačí chřipku objeví ve velkochovu nebo větším chovu, musí zaměstnanec informovat svého zaměstnavatele, který následně kontaktuje veterináře. Drobnochovatelé by měli podezření taktéž hlásit veterinární službě, stejně jako by ji měli upozornit na neobvyklé jevy, jako jsou hromadné úhyny drůbeže.

Zdroj obrázků: Pexels