Rozhovor s kandidátem do PS PČR Martinem Smetanou

V letošních parlamentních volbách půjde o hodně. Základem správného rozhodování voliče jsou informace. I naše Oblastní listy se budou snažit přiblížit maximální množství informací o kandidátech koalice SPOLU v nadcházejících volbách, a to tak, aby si volič mohl udělat co nejlepší představu o osobnostech, které ho chtějí reprezentovat.

Dnes začínáme naši sérii rozhovorů prvním textem. Vyzpovídali jsme pana Bc. Martina Smetanu, předsedu kolínské ODS. Pan bakalář Smetana se narodil ve Vlašimi, kde vyrůstal do svých čtrnácti let a dodnes se do tohoto kraje rád vrací. Následně žil a pracoval v Kutné Hoře a ve Starém Kolíně, ale již 29 let je občanem města Kolína, kde absolvoval Střední stavební školu. Vysokoškolský titul získal v oboru sociální práce na Vysoké škole Danubius ve Sládkovičově. Pracoval v továrně, byl montážníkem sádrokartonu, zaměstnancem stavební firmy. Aktuálně řídí společně s manželkou vlastní firmu s patnácti zaměstnanci, ve volném čase se věnuje včelařství a péči o dům. Je ženatý, má jednoho syna, členem ODS je od roku 2007. Má zkušenosti se všemi typy voleb, ať už jako kandidát či jako spoluorganizátor kampaně.

 

Působíte řadu let ve stavebnictví. Proto první dvě otázky věnujeme právě této problematice. Jak podle Vás v současnosti funguje stavební řízení? Je povolení stavby či následná kolaudace vždy v souladu s efektivním fungováním veřejné správy v 21. století?

Dobře jste rozdělil otázku na dvě části, odpovím nejdřív na druhou část kolaudace. Z vlastní praxe mám s kolaudací dobré zkušenosti a vždy, když jsem měl vše v pořádku, proběhla rychle a bez problému. Stavební povolení je pravým opakem, z vlastní zkušenosti můžu čerpat mnoho okamžiků, kdy jsem byl stavebním úřadem nemile překvapen. Jednu vlastní zkušenost za všechny: po čtyřech měsících jsem se od stavebního úřadu dozvěděl, že v mé žádosti chybí vyjádření vodohospodářského sdružení, myslel jsem si, že stačí vyjádření správce vodovodu, které jsem měl. Po 5 měsících jsem dostal toto vyjádření a bylo schváleno. Po dalších 4 měsících mi stavební úřad oznámil, že má stavba byla povolena, jen musím ještě počkat měsíc, než nabyde právní moci. Nikdo z účastníků tohoto stavebního řízení se neodvolal a nic nenamítal, vůbec si nedokážu představit co by se dělo, kdyby někdo vznesl nějakou připomínku. Toto je opravdu problém, byrokracie ve své největší síle.

 

V programu koalice spolu nabízíte občanům, že „při vyřizování stavebního povolení se budete moci spolehnout na jednoduchou komunikaci s úřady. Celý proces bude možné provést online.“ Tím se významně zredukuje byrokracie. Jak by se, podle Vás, dali využít úředníci stavebních úřadů, kteří díky realizaci tohoto programového bodu již nebudou třeba v dosud složitém procesu stavebního povolení?

Většina těchto úředníků má stavební vzdělání, jsem pevně přesvědčen, že ti, co by chtěli pracovat, by se ve stavebnictví uplatnili, ať už jako stavební dozor, přípraváři, rozpočtáři atd. Bylo by docela zajímavé co by říkali tomu, kdyby se dostali na druhou stranu úřednického stolu a museli bojovat s pomyslnými větrnými mlýny.

 

V době pocovidové se, bohužel, dostanou do problémů i mnozí živnostníci, řemeslníci či podnikatelé, aniž by za své problémy mohli. Jak jim jako poslanec českého parlamentu vyjdete vstříc? Jaké máte návrhy na podporu pilíře naší společnosti, jakým jistě živnostníci a řemeslníci jsou?

Dobrý živnostník nepotřebuje žádné dotace ani pomoc od státu. Dobrý živnostník potřebuje 100% servis od státu tak, aby bylo vše jasné srozumitelné jednoduché a on mohl podnikat. Stát mu do jeho podnikání nevstupoval žádnými nesmyslnými nařízeními. Protože podle mě platí, že v jednoduchosti je síla a pořádek. Doba pocovidová byla samozřejmě jiná a nestandardní, tady bych vesměs řekl, že zvolená opatření byla bez větších výhrad. Doufám, že se už brzy vrátíme k normálu a nic podobného už nás nepotká.

 

Poslanci jsou voleni na základě regionálního principu, každý v jiném kraji. Jak budete v kontaktu se svým regionem Vy? Plánujete podpořit nějaké regionální aktivity, například při schvalování zákona o státním rozpočtu?

Samozřejmě se budu setkávat s lidmi v regionu a naslouchat jejich problémům a starostem a ty přenášet do svých rozhodnutí. Ale sněmovna řeší problémy celé republiky, na řešení problémů v regionu je tu kraj a jeho krajští zastupitelé.

 

Dlouhodobě jste v Kolíně, kde jste byl 8 let předsedou místního sdružení ODS, prosazoval řešení komplikované dopravy. V programu koalice SPOLU najdeme i závazek budovat více cyklostezek. Jak tento bod bude možné realizovat na Kolínsku? Kde vidíte možnosti rozvoje cyklostezek právě v samotném městě Kolíně?

Hlavní projekt pro cyklisty našeho regionu, je spojit cyklostezkou Kolín a Kutnou Horu. Tento projekt již existuje, z pozice poslance bych byl určitě schopen ho více rozhýbat do reality. Dále by bylo super mít cyklostezku do Týnce nad Labem, ona tato strana Labe je poměrně opomíjená, směrem na Poděbrady je rušno a na druhou stranu prašná pěšina.

 

V programu Vaší koalice najdeme i návrh na vytvoření cenové mapy pro výpočet obvyklého nájemného. Jak konkrétně by se tento požadavek odrazil v Kolíně? Vedla by realizace tohoto bodu ke snížení či ke zvýšení nájemného ve městě a celé oblasti?

Přiznám se, že toto nemám vůbec nastudované a vůbec nevím, jaký by to mělo vliv na nájmy v Kolíně. Všeobecně platí, že cenu by měl určovat trh a veškeré úpravy, narovnání, omezení a regulace čehokoli, nájmů nevyjímaje jen do budoucna zadělává na velký problém.

Bc. Martin Smetana s předsedou ODS prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D., LL.M. (foto archiv Martin Smetana)
Bc. Martin Smetana při práci u včel (foto archiv Martin Smetana)