Senátorský klub ODS a TOP 09: Česká republika nesmí být z hlediska energetiky a surovin závislá na Rusku a Číně

(www.ods.cz) Senátoři se budou dnes věnovat balíčku „Fit for 55“, který obsahuje 14 návrhů směrnic a nařízení. Budou především posuzovat hledisko subsidiarity a proporcionality. U jednotlivých návrhů zástupci senátorského klubu postrádají především dopadové studie od vlády i Evropské komise. Apelují, aby všechny důsledky jednotlivých kroků byly realistické a užitečné. Zároveň odmítají, aby naše republika byla energeticky a surovinově závislá na Rusku a Číně.

„Dnes máme na programu 14 návrhů směrnic a nařízení EU. Určitě to nebude jednoduchá diskuse. Nemyslím si, že se těmi návrhy zabýváme naposledy. Dnes by to mělo být zejména o posouzení návrhů z hlediska subsidiarity a proporcionality. Bohužel nám u většiny tisků chybí dopadové studie od Evropské komise, ale i od současné vlády, tudíž se těžko hodnotí dopad jednotlivých nařízení a směrnic. Obecně vnímáme, že jakýkoliv krok pro zlepšení životního prostředí je nutný, ale na druhou stranu je nutné si uvědomit, že důsledky jednotlivých kroků musí být odhadnutelné a zároveň by měly být realistické a užitečné. Určitě jsme pro podporu všech kroků, které zlepší životní prostředí, ale v žádném případě nesmíme dopustit, aby se ČR stala energeticky a surovinově závislá na Rusku a Číně,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

 

„Nejsem proti snižování emisí skleníkových plynů. Vím, že je nutné bojovat s klimatickou změnou. Nejsem proti cílům zelené dohody. Jsem ale pro to hledat vhodnou cestu, která nebude znamenat energetickou chudobu většiny obyvatel Evropské unie, ohrožení konkurenceschopnosti EU. Hledejme cesty, jak to udělat bezpečně. O tom je diskuse o balíčku ‚Fit for 55‘. Pokud se balíček přijme beze změn, bude to znamenat ohrožení velké části obyvatel chudobou,“ řekl místopředseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Raduan Nwelati.

 

Zdroj: https://www.ods.cz/clanek/21836-senatorsky-klub-ods-a-top-09-ceska-republika-nesmi-byt-z-hlediska-energetiky-a-surovin-zavisla-na-rusku-a-cine