Senátorský klub ODS a TOP 09: Vylepšíme postavení zákazníků vůči energošmejdům

​​​​​​​Senátoři klubu ODS a TOP 09 předloží pozměňovací návrhy k energetickému zákonu, které vylepší postavení zákazníků vůči energošmejdům. Senátoři také kritizují plán vlády snížit o 2 miliardy rozpočet na vědu, výzkum a inovace a vyzývají premiéra, aby tento záměr změnil.

„Zákon o důchodovém pojištění je špatný ve všech ohledech. Jeho součástí je zvýšení valorizace o 300 korun, podle našeho názoru je to jen snaha před volbami uplatit určitou část voličů. Ten návrh proti sobě staví dvě kategorie občanů – seniory a mladou generaci, která bude toto trvalé navýšení muset jednou splatit. Jestli je špatně vzorec výpočtu důchodů, což z odůvodnění tohoto návrhu vyplývá, je třeba se ptát, proč paní ministryně nenavrhla změnu výpočtu důchodů. ČSSD je přitom u vlády 16 z posledních 23 let,“ vysvětluje Zdeněk Nytra, předseda senátorského klubu ODS a TOP 09.

 

„Dlouhodobě se společně se svými spolupracovníky Ondřejem Doležalem a Evou Decroix zabýváme takzvanými ‚energošmejdy‘, proto jsem se rozhodl předložit pozměňovací návrhy k energetickému zákonu, které by zlepšily postavení zákazníků vůči poskytovatelům či zprostředkovatelům energií. Zákazník by rozhodně měl mít právo vědět, kdy mu končí dodávky energií podle smlouvy, kterou uzavřel. Problematický je i pojem ‚zprostředkovatel‘, který byl vyprázdněn pozměňovacím návrhem poslance Nachera. Kvůli tomu mohou existovat firmy, které nemusejí být v registru zprostředkovatelů. Takové firmy způsobily spoustě obcí, některé jsou i z mého senátního obvodu, ztrátu, která celkově převyšuje 100 milionů korun. Některým obcím dokonce hrozilo, že budou odstřiženy od energie. To se musí změnit, zákazník nemůže být proti zprostředkovateli nebo dodavateli energií v nevýhodě,“ říká předseda Senátu Miloš Vystrčil.

 

„Na minulé schůzi vyzval Senát předsedu vlády o stanovisko k průběhu zvláštní kontroly Státního úřadu inspekce práce, které se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a kandidát do sněmovních voleb za ČSSD Matěj Stropnický. Premiér vydal alibistické vyjádření, z něhož nevyplývá, že s ministryní jednal a ze své pozice zajistil, aby v problematické praxi nepokračovala. Ostatně, ministryně na poslední zasedání vlády nedorazila, místo toho dělala kampaň v restauraci. Oznámila ale, že stejným způsobem bude jednat i nadále. Podle právních expertů na pracovní právo byla porušena povinnost mlčenlivosti a hrozí budoucí podjatost MPSV. Jedná se o zneužití ministerské funkce ve volební kampani. Matěj Stropnický byl ministryní Maláčovou zaměstnán a je placen z peněz daňových poplatníků fakticky pro vedení své kandidátské kampaně. Kvůli velmi spornému jednání ministryně Maláčové vytvořila Hospodářská komora pomůcku pro firmy, aby mohly plnit své zákonné povinnosti a zároveň se bránit absurdním a politicky motivovaným krokům ministryně Maláčové,“ říká senátorka Miroslava Němcová.

 

„Považuji za naprosto nepřijatelné, že je v příštím roce plánované snížení rozpočtu pro vědu, výzkum a inovace o 2 miliardy korun. Vláda a prakticky všechny politické strany hlasitě proklamují, že vzdělání, věda a výzkum je tou nejdůležitější podmínkou k budoucí prosperitě. Je to cesta k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí i k rostoucí ekonomice. Proto se snížením výdajů nemůžeme souhlasit a dnes podpoříme usnesení, které vyzývá předsedu vlády, aby tímto krokem neohrožoval vědu a výzkum v České republice a vzdělání se stalo opravdovou prioritou,“ uvádí Jan Grulich, místopředseda senátního výboru pro vzdělávání.

Zdroj: https://www.ods.cz/clanek/21430-senatorsky-klub-ods-a-top-09-vylepsime-postaveni-zakazniku-vuci-energosmejdum

Zdroj: www.ods.cz