SILVER A – Uctění památky hrdinů v obci Senice

V sobotu 19. června 2021 se v obci Senice na Nymbursku konal pietní akt k uctění památky hrdinů našeho protinacistického odboje ze skupiny Silver A. V roce 1941 právě u této obce provedla britská armáda ve spolupráci s naší exilovou vládou výsadek části jednotky, která později zorganizovala atentát na jednoho z nejkrutějších představitelů Třetí říše Reinharda Heydricha.

Každoroční vzpomínka je vynikající příležitostí pro zamyšlení nad naší minulostí, ale i současností. Poslanec Parlamentu ČR a zástupce hejtmanky Středočeského kraje pan Martin Kupka připomněl propojení mezi hrdiny minulosti a odvahou současnosti: „Ve válečných dobách  rozhodnout se čelit zlu znamenalo riskovat život. V dobách, kdy nečelíme válečným hrozbám, se také má projevit rovná páteř a jasné vědomí hodnot.“

Nejvyšší zastoupení z politických stran měla při pietních aktu koalice Spolu. Kromě pana poslance Kupky to byl i senátor Tomáš Czernin nebo Josef Kysilka z českobrodské ODS. Je správné, že jsou hodnoty, které české občany spojují. Naši minulost je třeba stále připomínat, aby se hrůzy válek a totalitních režimů již neopakovaly.

Poslanec a zástupce hejtmanky Středočeského kraje pan Martin Kupka při pietním aktu v obci Senice
Obec Senice na Nymbursku si hrdiny operace Silver A připomíná důstojně.
Z průběhu pietního aktu v obci Senice dne 19.6.2021