Skaut, pionýr i táborníci. Jak vypadají současné tábornické organizace pro děti a mládež?

Léto je tradičním časem nejrůznějších táborů pro děti a mládež. Možná jste si i vy letos položili otázku, jak a s kým zajistit vaší ratolesti tábor na příští rok, případně se poohlížíte po organizaci či oddíle, kam by vaše dítě mohlo celoročně docházet. Jaké organizace tohoto typu u nás vlastně působí a jak se v nich vyznat?

Pionýr

Hned v úvodu článku se blíže podíváme na organizaci, o které se možná mnozí z vás domnívali, že patří dávné minulosti. Když se řekne „Pionýr“, zejména starším ročníkům se vybaví modré košile, rudé šátky, sliby před komunistickými památníky a nádech totalitní politiky. Pionýr ale po pádu minulého režimu žije dál, a s tehdejší politikou již nemá vůbec nic společného. Detailní činnost jednotlivých pionýrských oddílů se liší, jejich členové se ale pravidelně setkávají na schůzkách, kde se věnují učení nejen tábornických dovedností a hraní her, a každoročně jezdí také na tábory. Pionýr pořádá také spoustu akcí pro veřejnost, na kterých jeho členové působí jako dobrovolníci. Pionýrské skupiny, oddíly a kluby působí v současné době na více než šesti stovkách míst po celé republice.

Skaut

Skautské hnutí má u nás dlouholetou tradici a zaslouženě dobrou pověst. Kořeny skautské organizace sahají do do počátku dvacátého století, kdy Robert Baden-Powell uspořádal na ostrově Brownsea první skautský tábor na světě. To, co začalo jako akce pro dvě desítky chlapců, postupem času přerostlo v rozsáhlou celosvětovou organizaci, které nejeden z nás vděčí za ty nejkrásnější chvíle v dětství i dospívání. U nás je skauting spojený zejména se jménem A.B. Svojsíka, popularitě skautingu u nás výrazně přispěly také knihy Jaroslava Foglara. Skautské oddíly mají různá zaměření, mohou být chlapecké, dívčí i smíšené, nábožensky orientované, vodní i „suchozemské“. Jsou určené jak nejmladším benjamínkům, tak i dospívajícím roverům a rangers. Skauti se v nejedné krizové situaci (povodně, covidová pandemie, válka na Ukrajině) osvědčili také jako velmi schopní a obětaví dobrovolníci. Pokud chcete své dítě přihlásit do skautského oddílu, můžete ten nejvhodnější vyhledat na webu Skauta.

Oddíly České tábornické unie

Řada dětských a mládežnických oddílů, působících na území České republiky, spadá pod organizaci s názvem Česká tábornická unie. Česká tábornická unie (ČTU, nebo též „táborníci“) zaštiťuje činnost nejen oddílů, ale také tábornických osad, klubů a jednotlivců. Podobně jako třeba skaut pořádá Česká tábornická unie také nejrůznější kurzy pro vedoucí dětských kolektivů a pořádá také festivaly Brána a Porta. Česká tábornická unie má vlastní stanovy, kterými se musí její členové řídit, a ve velké míře se řídí myšlenkami a filozofií E. T. Setona a historie trampského hnutí. Oddíly, kluby a další organizace, které spadají pod Českou tábornickou unii, můžete vyhledat na webových stránkách Táborníci.cz.

Zdroje obrázků: Pexels, Unsplash