Soud uložil podmíněné tresty lékařce a sestře v kauze pardubické nemocnice

Lékařce Martině Šípkové soud uložil za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti roční trest s podmínečným odkladem na dva roky. Zároveň nesmí dva roky pracovat jako lékařka v pediatrii. Sestra Barbora Špásová za stejné provinění dostala šestiměsíční trest s ročním podmíněným odkladem. Třetí sestru Alenu Chovancovou soud zprostit obžaloby, protože jí nebylo možné prokázat trestní jednání.

V květnu 2017 tehdy osmiletý chlapec podstoupil operaci mandlí. Čtyři dny poté začal na lůžkové části dětského oddělení masivně krvácet z operační rány. Sestry a lékařka jej nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat odbornou pomoc, což trvalo dlouhé minuty. Kvůli krvácení do úst dítě zřejmě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku. Od té doby je v takzvaném bdělém kómatu. 

Podle předsedy senátu Karla Gobernace nesla hlavní zavinění na události lékařka Šípková. Podle soudu měla postupovat podle interních předpisů, neprodleně volat sloužícího primáře dětského oddělení a specialistu ORL. Nezachovala se dost racionálně, když nezajistila správnou polohu pacienta, nesnažila se zabránit transportu z dětského oddělení jinam a neověřila funkčnost ORL ambulance, která byla v nočních hodinách zavřená. Před ambulancí odešla shánět pomoc a nevěnovala se dítěti, které bylo na hranici stavu ohrožujícího život. To soud považoval za nedbalostní jednání. Podle něj měla lékařka také předpokládat, že masivní krvácení bude ohrožovat život, a co nejdříve přivolat ARO tým.

Sestra Špásová podle konstatování soudu opustila prostor před ambulancí a ponechala matku s krvácejícím dítětem zcela bez pomoci po dobu asi 40 vteřin. „Je to dost, neměla to být ani vteřina,“ řekl Gobernac. Chlapec se podle něj také pohyboval po chodbě, což zhoršilo jeho zdravotní stav.

U druhé zdravotní sestry Aleny Chovancové soud neshledal jednání, které by bylo v rozporu se zákonem. Podle něj dodržovala předepsané postupy a po příchodu lékařky se držela jejích pokynů.

Nemocnici soud obžaloby zprostil

Podle žalobce  se těžkého ublížení na zdraví dopustila i společnost Nemocnice Pardubického tím, že neměla jednoznačně definované postupy pro zdravotnický personál pro případ podobných pooperačních komplikací. Nejasný byl také interní předpis o konziliární službě, historicky byl chybně zažitý postup při přesunu pacienta na jiné oddělení.

V budově byl také nedostatečný počet lékařů a sestry na dětském lůžkovém oddělení byly přetěžované velkou řadou přesčasů, což se mohlo projevit v jejich práci. Soud ale společnost zprostil obžaloby. Nemocnice Pardubického kraje podle rozsudku neporušila žádný ze zákonných předpisů. Také její interní dokumenty, jak postupovat v podobných situacích, byly dostatečné.

Život vzhůru nohama

Otec chlapce v úterý v emotivním vyjádření popsal, jak se událost promítla do chodu rodiny. O postižené dítě se musejí trvale starat. „Od toho okamžiku se nám obrátil život vzhůru nohama, už normálně nežijeme, není den ani hodina, která by byla normální,“ zdůraznil v závěrečné řeči. Rodina musela po nemocnici soudně vymoci vydání zdravotnické dokumentace a kamerových záznamů z chodby před ORL ambulancí.

Několik let se také domáhá odškodnění 22 milionů korun. Společnost Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu korun, později částku ještě o něco zvýšila, definitivní dohoda ale stále není uzavřena. Zatím rodině zaplatila šest milionů korun jako zálohu.

zdroj: ČT24 Zprávy