Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu

Zpráva ČTK: Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty slibuje prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu i na kulturu nebo pravidelnou valorizaci plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce, tedy například děti, penzisty a nezaměstnané. V koaliční smlouvě, kterou dnes podepsali představitelé pětice stran, se také zavazují udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Koalice rovněž hodlá například vyhlásit dva nové národní parky. Chce obnovit „havlovskou“ zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.

„Provedeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí,“ stojí v dokumentu. Vedle toho budoucí vládní koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k dosažení nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům. V sociálních věcech hodlá koalice prosadit také třeba automatickou valorizaci minimální mzdy, když nyní rozhoduje vláda. Chce dále například podpořit kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných odvodech a zavést víceleté financování sociálních služeb.

Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem. Česká republika se zavázala dávat dvě procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá. „Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty,“ píše se v dokumentu. Zvýšit by se měla podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.

Výdaje na školství chce koalice směřovat aspoň k 5,2 procenta hrubého domácího produktu. Zaměřit se hodlá na snížení celkového objemu učiva a podpořit porozumění před memorováním. Systém společného vzdělávání, tedy takzvanou inkluzi, chtějí budoucí vládní strany zachovat, zároveň jej ale chtějí podrobit „pečlivé revizi“. Ohledně učitelských platů koalice v dokumentu slibuje posílení nadtarifních složek a ohodnocení práce ředitelů. Financování vysokých škol by se mělo změnit tak, aby se jim vyplácela nejen věda, ale také kvalitní profesně orientovaná výuka.

Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. K programovým bodům patří vedle jiných také zajištění dostupnosti péče, a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech. Kapitola zdravotnictví se nevěnuje současnému šíření nemoci covid-19. V kapitole věnované bezpečnosti se obecně píše, že strany chtějí upravit a dopracovat krizové plány, aby stát lépe připravily na krizové stavy, jako je například pandemie.

Ve spravedlnosti chce koalice zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, schválit zákon o oznamovatelích korupce nebo zkrátit dobu oddlužení na tři roky, když nyní trvá proces v jedné z variant pět let. Slibuje také nový trestní řád a občanský soudní řád ke zrychlení řízení, zavedení funkčního období státních zástupců a zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce. V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních podmínek pro registrované partnery.

Ve vnitřní bezpečnosti plánuje koalice zavedení vesměs dobrovolné přípravy obyvatel na krizové situace či revizi krizové legislativy. Hodlá zřídit pozici „poradce pro národní bezpečnost“, která by měla zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek. Koalice dále slibuje zachování práv legálních držitelů zbraní. V případě správy, která rovněž spadá pod ministerstvo vnitra, se strany zavázaly například k tomu, že do roka představí plány na snížení počtu úřednických míst. Plánují ale i změny v platových tabulkách tak, aby mohla veřejná správa zaměstnávat odborníky.

V části dokumentu o životním prostředí stojí, že plán EU k dosažení takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050 je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v unii zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky Česka, píše se v něm. Koalice dále například slibuje vyhlášení národních parků Křivoklátsko a Soutok. Nyní jsou čtyři – šumavský, krkonošský, České Švýcarsko a Podyjí.

Česká zahraniční politika se má dál opírat o ukotvení v EU a v Severoatlantické alianci, dokument zmiňuje ale také spolupráci ve Visegrádské skupině, tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i „tradiční strategické partnerství“ s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické oblasti prohlubovat spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.

V kultuře se koalice vrací k letitému slibu českých vlád směřovat rozpočet ministerstva bez náhrad církvím k jednomu procentu. Chce připravit zákon o veřejných kulturních institucích a prosazovat vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování. Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad veřejnoprávních médií zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen Sněmovna.