Středočeši sčítali návštěvníky krmítek, účast na sčítání byla rekordní

V záplavě negativních zpráv, souvisejících s aktuálním děním na Ukrajině, málem zapadla jedna pozitivní a potěšující zpráva. Čtvrtého ročníku projektu Ptačí hodinka, pořádaného Českou společností ornitologickou, se zúčastnil rekordní počet dobrovolníků z řad Středočechů.

Rekordní čtvrtý ročník

Akce s názvem Ptačí hodinka patří mezi nejrozsáhlejší projekty z oblasti takzvané občanské vědy, kdy veřejnost svou dobrovolnou činností pomáhá vědcům s jejich výzkumem. První ročník Ptačí hodinky se konal v lednu roku 2019, akce se může zúčastnit opravdu kdokoliv. Letošní ročník Ptačí hodinky probíhal počátkem ledna, a zapojilo se do něj více než 35 tisíc dobrovolníků. V průběhu třídenního sčítání bylo zaznamenáno více než sedm set tisíc ptáků.

Sýkory i strakapoud

Výsledky letošního ročníku Ptačí hodinky ukazují, že nejvíce pozorovaným ptákem u českých krmítek byla sýkora koňadra, která je ve výsledcích zastoupena 88% podílem. V závěsu se se 71 % drží sýkorka modřinka, pomyslnou bronzovou příčku obsadil kos černý s 66 %. Na čtvrté pozici se umístila hrdlička zahradní, pětici nejčastěji se vyskytujících ptáků u největšího počtu českých krmítek uzavírá strakapoud velký se 42 %.

 

Dále Češi u svých krmítek pozorovali například vrabce polního a vrabce domácího, hrdličku zahradní, stehlíka obecného, brhlíka lesního nebo třeba pěnkavu obecnou. Ptáky dobrovolníci sledovali nejen u krmítek na svých vlastních parapetech a zahradách, ale také ve veřejných parcích a dalších prostranstvích. Na přehledné mapě můžete pozorovat, jak byly jednotlivé ptačí druhy zastoupené v jednotlivých částech naší republiky, výpis vám poskytne také interaktivní tabulka. Podle údajů z posledního sčítání je ve Středočeském kraji nejhojněji zastoupení sýkora koňadra, následovaná vrabcem polním, vrabcem domácím nebo třeba sýkorou modřinkou.

V letošním roce také probíhá volba národního ptáka, o jejíž implementaci do programového prohlášení letošní vlády se zasloužil exministr Alexandr Vondra. Volba národního ptáka probíhá ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, řada odborníků i laiků se v této souvislosti zasazuje o to, aby byl národním ptákem zvolen sokol stěhovavý.

Zdroj fotografií: Pexels