Středočeský kraj a hlavní město Praha deklarují spolupráci při dostavbě Pražského okruhu

Výstavba severní části pražského silničního okruhu se o krok přiblížila. Zástupci Středočeského kraje, hlavního města Prahy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si potvrdili naplánované trasování okruhu v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) na vlastních územích a zájem úzce spolupracovat nejen mezi sebou, ale i se starosty dotčených středočeských obcí. Koordinačního jednání se zúčastnili náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek, radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl, pražský primátor Zdeněk Hřib, jeho náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr a dále zástupci ŘSD a firmy Pragoprojekt.

Na jednání se řešila dostavba úseků 518, 519 a 520, tedy spojnic Ruzyně, Suchdola, Březiněvsi a Satalic. „Dopravní zatížení Prahy i Středočeského kraje neustále roste a dostavba severní části okruhu je pro oba regiony klíčová. Praha zprostředkovala koncept dopravní zátěže, my naopak zajišťujeme stabilní trasu v ZÚR na svém území. Stavbu jako takovou zajišťuje ŘSD,“ vysvětluje náměstek Jiří Snížek a pokračuje: „Kromě potvrzení stabilizované trasy jsme si potvrdili vůli o dobudování okruhu ze strany dvou samosprávných celků.“

Pražský primátor Zdeněk Hřib doplňuje, že Praha vítá velmi úzkou spolupráci všech zainteresovaných stran při koordinaci významné stavby. „Je nutné připomenout, že okruh nemá sloužit jen k tomu, aby se lidé z ostatních regionů dostali snadněji do Prahy, ale aby se ulevilo dopravě v Praze tím, že bude odvedena tranzitní doprava z části metropole,“ vysvětluje primátor Zdeněk Hřib. Součástí výstavby okruhu by měly být i propojky mezi okruhem a širším centrem města. „Budeme zadávat studii, která by měla určit, kudy propojky v severovýchodní části města vést,“ doplňuje Adam Scheinherr.

Pražský okruh je tedy klíčovou stavbou, která usnadní dopravu ve dvou územně samosprávných celcích a mnoha středočeským obcím odlehčí, stejně jako v případě Prahy, od tranzitní dopravy. „V zásadě lze také říct, že dokončený okruh, který zde bohužel chybí desítky let, dopomůže k nižší zátěži na středočeských silnicích II. a III. třídy, což se podepíše v jejich lepší správě a delší životnosti v případě rekonstruovaných úseků,“ zmiňuje radní Karel Bendl.

Praha a Středočeský kraj intenzívně spolupracují už delší dobu. Příkladem dobré koordinace je příprava objízdných tras při rekonstrukci Barrandovského mostu (otevření písnických sjezdů v jižní části okruhu) a při dalších stavbách na hranicích kraje a hlavního města. Termín, kdy řidiči poprvé vyjedou na nový úsek, zatím nepadl. Hotové jsou zatím západní a jižní části mezi Ruzyní a Modleticemi a úsek mezi Satalicemi a Běchovicemi. V přípravě je i úsek č. 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, resp. Modleticemi.