Středočeský kraj připravuje uzavření memoranda v souvislosti s přípravou stavby přivaděče vody v koridoru dálnice D3

Středočeský kraj připravuje uzavření dalšího memoranda v souvislosti s přípravou stavby přivaděče vody v koridoru dálnice D3. Jde o stavbu vodárenské soustavy zajišťující zásobování vodou pro potřeby objektů dálnice D3 a přilehlých měst a obcí. Součástí stavby je cca 64,5 km vodovodních řadů včetně 4 vodojemů a 4 čerpacích stanic. Radní dnes návrh memoranda projednali a doporučili zastupitelstvu jeho schválení.

„Navrhovaná stavba pomůže zajistit dostupnost pitné vody pro část obyvatel Středočeského kraje, což je samozřejmě v současné době, kdy každoročně řešíme problémy se suchem a nedostatkem vody, velmi významné. Podpisem memoranda se zavážeme k tomu, že budeme i nadále podporovat projektovou a inženýrskou přípravu vyvolané investice, která souvisí s přivaděčem v koridoru dálnice D3,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Středočeský kraj se podílí na přípravě a realizaci vodovodního přivaděče vedeného v souběhu s budoucí dálnicí D3 na území Středočeského kraje, který propojí stávající vodárenské soustavy skupinového vodovodu Javorník – Benešov a Posázavského skupinového vodovodu napojeného na vodárenský systém Želivka. Zdrojem pitné vody pro tyto skupinové vodovody je štolový přivaděč Želivka, který je ve vlastnictví společnosti VODA Želivka, a.s. Středočeský kraj zajišťuje zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Vodovodního přivaděče v koridoru dálnice D3, včetně související investorské přípravy.

Předmětem nově navrhovaného Memoranda o společném zájmu a postupu mezi Středočeským krajem, společností VODA Želivka, a.s. a vlastníky skupinových vodovodů, které provozně souvisí s připravovaným vodovodním přivaděčem, je i dohoda, že Středočeský kraj zajistí zpracování projektové dokumentace vodovodního přivaděče D3 do fáze stavebního povolení a projektovou a inženýrskou přípravu vyvolaných investic na skupinových vodovodech do fáze stavebního povolení.

Středočeský kraj bude projektové a inženýrské přípravy staveb v celkové hodnotě cca 55,4 mil. Kč financovat ze svého rozpočtu v letech 2023 až 2029.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *