Sunar, znáte jeho historii?

Umělá kojenecká výživa je relativně novým jevem, který se vyvinul teprve v průběhu 19. a 20. století. Historie umělé kojenecké výživy je plná významných objevů, ale také kontroverzí a neúspěchů.

Počátky umělé kojenecké výživy: Historie umělé kojenecké výživy sahá až do starověkých civilizací, kdy matky hledaly alternativní způsoby krmení svých dětí v případě, že nemohly kojit. V raných dobách byly používány různé náhražky, jako byly živočišné mléko, různé rostlinné odvarky nebo jiné nápoje.

 

19. století: První umělou kojeneckou výživu, která měla blízko k moderním formám, vyvinul německý lékař Ernst Moro v roce 1899. Jednalo se o „Moroovu rýžovou vodu“, směs rýžové mouky, vody a mléka, kterou používal jako náhražku mateřského mléka pro děti, které nemohly být kojeny.

Začátek 20. století: Průlomovým okamžikem v historii umělé kojenecké výživy bylo vynalezení kojenecké mléčné formule v roce 1867 německým chemikem Justusem von Liebigem. Tato forma umělého mléka byla založena na kravském mléce, které bylo upraveno tak, aby lépe odpovídalo potřebám kojenců. Postupem času byly formule stále zdokonalovány a upravovány tak, aby byly co nejvíce podobné mateřskému mléku.

20. a 21. století: V průběhu 20. století došlo k dalšímu vývoji umělé kojenecké výživy s použitím nových technologií a výzkumem v oblasti výživy. Kojenecké formule se staly běžným produktem a byly komercializovány velkými společnostmi. Nicméně se také objevily kontroverze ohledně některých složek v kojeneckých výživách a jejich případných negativních dopadů na zdraví dětí.

Návrat k podpoře kojení: S postupujícím výzkumem a zlepšením informovanosti o výhodách kojení pro zdraví dítěte se začalo v 20. a 21. století klást důraz na podporu mateřského kojení jako nejlepšího způsobu výživy pro novorozence. Organizace jako Světová zdravotnická organizace (WHO) a UNICEF podporují kojení a usilují o snižování používání umělých kojeneckých výživ.

Stále trvající výzvy: I když umělá kojenecká výživa může být život zachraňujícím prostředkem pro děti, které nemohou být kojeny, stále existují výzvy v oblasti regulace, marketingu a bezpečnosti kojeneckých formulí. Je důležité, aby byly formulace důkladně testovány a aby byla matkám dostatečně poskytována informace o výživě a péči o novorozence.

Celkově lze říci, že historie umělé kojenecké výživy je složitá a plná vývoje. Ačkoli umělá výživa hrála a hraje důležitou roli v péči o děti, kojení a podpora mateřského mléka zůstávají důležitými aspekty pro zdravý růst a vývoj novorozenců.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/photos/d%C3%ADt%C4%9B-j%C3%ADdlo-ovoce-d%C4%9Btsk%C3%A1-l%C3%A1hev-4893503/