Svobodné volby na našem území

Poprvé volili naši občané zcela svobodně v parlamentních volbách v roce 1920. Rok a půl po vzniku nového československého státu mohli volit muži i ženy. Celkem 300 poslanců a 150 senátorů Národního shromáždění bylo voleno systémem poměrného zastoupení, tedy tak, jako jsou voleni poslanci dnes. Rozdíl byl v tom, že nebyla určena žádná uzavírací klauzule, která dnes činí 5%, mandáty tak získalo mnohem více politických stran než je to obvyklé v současnosti.

V době Druhé republiky parlamentní volby nebyly, poté jsme byli okupovanou zemí a první poválečné volby se uskutečnily až v roce 1946. Ty byly ale na dlouhých 44 let posledními demokratickými volbami. Svobodné volby se mohly konat až po listopadu 1989, přesněji v červnu 1990. Od té doby máme pro volby poslanců stejná pravidla, liší se jen způsob, jakým jsou hlasy přepočítávány na mandáty.

První parlamentní hlasování v podmínkách samostatné České republiky se konaly v termínu 31.5. – 1.6.1996. Tehdy s výsledkem 29,62% zvítězila Občanská demokratická strana. Od té doby proběhly ještě 4x řádné a 2x předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Česká republika je rozdělena na 14 volebních krajů, odpovídajících našemu krajskému uspořádání. Volební kraje tedy nejsou stejně velké, a proto se v některých krajích volí více a v některých méně poslanců. Na sousedním Slovensku je celý stát jedním volebním obvodem, kdy volič vhodí do volební urny kandidátní listinu, na které je uvedeno 150 jmen kandidátů strany, kterou si vybral. Rozdělení na volební kraje dává možnost volebním stranám, aby sestavily krajské kandidátní listiny, na kterých budou lidé právě z uvedeného kraje.

Volby se konají dva dny. Od pátku 14:00 do soboty 14:00 hodin, s noční přestávkou od 22:00 do 8:00 hodin. Následuje sčítání hlasů, které však probíhá díky moderní technice a zkušenostem pracovníků Českého statistického úřadu velmi rychle, je tedy pravděpodobné, že výsledky voleb budou známy už v sobotu ve večerních či nočních hodinách.

Kandidátní listiny jsou koncipovány jako tzv. vázané, tedy volič si nemůže vybrat, kdo za kterou stranu kandiduje. Může ale díky preferenčním hlasům ovlivnit pořadí jednotlivých kandidátů na kandidátní listině. Tyto preferenční hlasy má každý volič celkem čtyři, může je využít všechny nebo jen některé. Pokud získá kandidát alespoň 5% preferenčních hlasů, může se pořadí na kandidátní listině změnit. V případě, že chcete volit kandidátní listinu nějaké koalice a upřednostňujete kandidáty jedné strany z této koalice, můžete samozřejmě udělením preferenčních hlasů výrazně pomoci kandidátům právě Vaší oblíbené strany, aby měli vyšší šance stát se poslancem či poslankyní.

Na průběh voleb dohlíží okrskové volební komise po celé republice. Jsou složeny ze zástupců kandidujících politických stran a kontrolují sčítání hlasů přímo u volebních uren. Od vzniku České republiky nebyl zaznamenán ani jeden pokus o manipulaci s volebními výsledky, náš volební systém se tak dá považovat za jeden z nejspolehlivějších vůbec.