Budoucí vývoj udržitelnosti

V posledních době je slovo udržitelnost významným tématem, odrážejícím celosvětový trend směrem k odpovědnějšímu zacházení s přírodními zdroji a podporujícímu ekonomický rozvoj. Pojem, který ovlivňuje různé oblasti celé lidské společnosti …

Green Deal

Green Deal, sousloví, které je v poslední době velmi často skloňováno. Nezáleží na tom, jestli si pustíme rádio, televizi nebo projíždíme internet, dřív nebo později na nás pojem Green Deal …