Velikonoce 2023: Kdy je Velikonoční pondělí a jak je to v letošním roce s prázdninami?

Velikonocemi je to ošemetné, jedná se totiž o  jeden z mála pohyblivých svátků a tak každý rok připadají na jiný den. Termín určující Velikonoce lze zjistit poměrně jednoduše, připadá totiž vždy na první neděli po prvním jarním úplňku, tedy jednodušeji řečeno po prvním úplňku, který nastane po 21. březnu. Pokud je ale úplněk v neděli, Velikonoce se slaví až neděli následující.

Pašijový nebo také Svatý týden

Vzhledem k tomu, že jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem jde v nich především o připomenutí si Ježíše Krista. Takzvaný pašijový týden začínající Květnou nedělí (2. dubna 2023) nám má připomínat poslední dny Ježíše Krista na Zemi, jeho ukřižování a následné zázračné zmrtvýchvstání. Samotné slovo pašije – passio znamená v latině utrpení. Týden poté pokračuje Modrým pondělím (3. dubna 2023), Šedivým úterým (4. dubna 2023), Škaredou středou (5. dubna 2023), Zeleným čtvrtkem (6. dubna 2023), Velkým pátkem (7. dubna 2023), Bílou sobotou (8. dubna 2023), Velikonoční nedělí (9. dubna 2023) a končí Velikonočním pondělím (10. dubna 2023).

Květná neděle

Květná nebo někdy také Pašijová  neděle získala svůj název od květů kterými jsou zdobeny v tento den kostely. Květy (u nás spíše kočičky nebo vrbové větve) mají lidem připomínat palmové listy, kterými byl vítán  Ježíš při příchodu do Jeruzaléma.

Modré pondělí

Jde zároveň o poslední masopustní pondělí, které je pro křesťany dnem volna, kdy se má odpočívat. Na modré pondělí se zdobí modrým a fialovým suknem.

Šedivé úterý

Šedivé nebo někdy také žluté úterý je dnem úklidu. V tento den se pečlivě uklízela celá domácnost, vymetl se prach a pavučiny, aby byl dům připravena na oslavu Velikonoc.

Škaredá středa

Škaredá nebo také sazometná či smetná středa. V tento den jak už jeden z názvů napovídá se pečlivě vymetaly komíny od sazí. Tento den má připomenout zradu Ježíše Jidášem za 30 stříbrných.

Zelený čtvrtek

Jde o připomínku Ježíšovi poslední večeře. Na zelený čtvrtek se jedí zelená jídla ze zelených surovin, která mají dle pověr zajistit zdraví na celý příští rok. Jde také zároveň o den, kterým startuje takzvané velikonoční triduum, které končí Velikonoční nedělí.

Velký pátek

Den, kdy byl Ježíš odsouzen, ukřižován a pohřben. Okolo 15:00 se v tento den slaví zvláštní bohoslužba, protože dle evangelií je to čas, kdy Ježíš vydechl naposledy. Známá je také pověra, že se na Velký pátek otevírají hory, které vydávají své poklady. Dle legend se také nesmí nic půjčovat, aby se do domu nezavlekla smůla a ani prát prádlo, protože se dle legendy máčí v Kristově krvi.

Bílá sobota

Přípravy na Boží hod velikonoční v tento den vrcholí, vaří se, peče, pletou se pomlázky. Večer a v noci nastává období oslav Ježíšova vzkříšení.

Velikonoční neděle

Také Boží hod velikonoční je největším křesťanským svátkem, protože mělo dojít k Ježíšově zázračnému zmrtvýchvstání. Lidé si nechávali posvětit tradiční pokrmy jako jsou beránek nebo mazanec. Část pečiva dostal každý v domácnosti a kus měl dostat i každý host, co do domu zavítal.

Velikonoční pondělí

Velikonoční nebo méně známě červené pondělí je dnem tradiční pomlázky a koledování. Muži a chlapci s pomlázkou vyšlehají děvčata, aby byla zdravá a v následujícím roce neuschla, říkají při tom tradiční velikonoční koledy a děvčata jim za odměnu nadělí malovaná či barvená vejce, sladkosti nebo alkohol.

Velikonoční prázdniny v roce 2023

Nejeden školák se jistě nemůže dočkat dalšího očekávaného volna. Velikonoční prázdniny v letošním roce vycházejí na čtvrtek 6. dubna a na Velký pátek 7. dubna, do školních lavic se tedy osazenstvo vrátí až v úterý 11. dubna 2023.