VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ V LIBLICÍCH

Zveme vás v pondělí 14. 3. 2022 na veřejné setkání s vedením města Český Brod, které se bude konat od 18:00 hodin v budově Střední školy managementu a grafiky, Školní 145, 28201, Český Brod – Liblice.

Veřejné projednání se bude týkat aktuálních a připravovaných investičních záměrů města a dalších témat místní části Liblice. Setkání se budou účastnit také vedoucí odboru rozvoje, dopravy a životního prostředí.