VEŘEJNÉ SETKÁNÍ – NOVÝ STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA

Rádi bychom vás tímto pozvali na první veřejné setkání ke tvorbě nového strategického plánu města, které se uskuteční 21. 6. 2022 od 17:30 hodin v parku před zvonicí u kostela sv. Gotharda na náměstí Arnošta z Pardubic.

květnovém čísle zpravodaje si můžete v rubrice z radnice přečíst krátký rozhovor o tom, jak se strategický plán tvoří, kdo nám s ním pomáhá, proč to bez vás nepůjde a jak se můžete zapojit.