Veronika Vrecionová: Bez zastropování zemědělských dotací k žádným pozitivním změnám v českém zemědělství nedojde

Vláda dnes projednává rozpočet Strategického plánu Společné zemědělské politiky na roky 2023-2027. Jedná se o jeden z kroků, kterým bude určena nová podoba zemědělské politiky na následující období.

„V současné době máme jedinečnou možnost dát českému zemědělství nový impulz a posunout ho směrem k lepšímu. Za rok a čtvrt začne platit nová podoba Společné zemědělské politiky a Česká republika tak může stanovit nová pravidla rozdělování zemědělských dotací,“ uvedla europoslankyně a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová.

„Nová pravidla by měla zastavit postupující koncentraci farem do velkých celků, ke které neustále dochází, a naopak přispět k rozvoji malých a středních farem. Došlo by tak ke zvýšení konkurenceschopnosti lokálních producentů potravin a také k vyšší ekologičnosti hospodaření. Nástrojem by kromě tzv. redistributivní platby (zvýšené platby na první hektary) mělo být i zastropování přímých plateb tak, jak to Společná zemědělská politika umožňuje. Je chybou, nebo spíše záměrem stávající vlády, že k zastropování nepřistupuje a pokračuje tak v hájení zájmu největších agropodniků na úkor malých a středních farmářů,“ dodala Vrecionová.

Nová Společná zemědělská politika umožňuje zastropovat přímé platby na částce 100 tis. eur/rok/podnik. Tato částka by mohla být ještě zvýšena o mzdové náklady zemědělských podniků a další platby za ekologická opatření, platby pro mladé a začínající zemědělce nebo platby na citlivé komodity. Tato výše tedy respektuje i českou strukturu zemědělství tvořenou většími zemědělskými celky.

Zdroj: https://www.ods.cz/clanek/21796-bez-zastropovani-zemedelskych-dotaci-k-zadnym-pozitivnim-zmenam-v-ceskem-zemedelstvi-nedojde

Zdroj: www.ods.cz