Veronika Vrecionová: Omezení rychlosti na 30 km/h v obcích, jak navrhují europoslanci hnutí ANO, nepodporujeme

Evropský parlament projednal zprávu o „rámci politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030“. Součástí této obsáhlé zprávy je řada rozumných doporučení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (investice do dopravní infrastruktury či bezpečnostních prvků osobních automobilů atd.), ale zpráva také vyzývá Evropskou komisi, aby přišla s návrhy na stanovení maximální rychlosti v některých částech obcí na 30 km/hod.

„Chápu snahy zvýšit bezpečnost silničního provozu. Vyšší investice do infrastruktury nebo vývoj v oblasti pasivní i aktivní bezpečnosti dopravních prostředků jdou správným směrem. Nemůžu však souhlasit s návrhy, které podporují europoslanci hnutí ANO na stanovení hranice maximální rychlosti 30 km/hod v některých částech obcí a měst. Zkušenosti z měst, kde byl tento limit plošně nastaven, jsou spíše negativní. Toto opatření lze přitom uplatňovat již nyní cíleně tam, kde je to vhodné, dopravními značkami. Děje se tak už dnes v řadě měst a obcí například u škol a v konkrétních časech,“ uvedla poslankyně EP Veronika Vrecionová.

„Kolegové patrně zastávají názor, že když auta nebudou jezdit, nikoho nezraní. Což je samozřejmě platný argument, který ale v praxi nemůže fungovat. Boj proti automobilové dopravě dopadne především na lidi, kteří jsou na tomto způsobu dopravy závislí,“ dodala Vrecionová.

Zdroj: https://www.ods.cz/clanek/21680-omezeni-rychlosti-na-30-km-h-v-obcich-jak-navrhuji-europoslanci-hnuti-ano-nepodporujeme

Veronika Vrecionova
Poslankyně Evropského parlamentu Veronika Vrecionová (foto archiv Veronika Vrecionová)