Výbor dobré vůle udělí dnes Cenu Olgy Havlové za přínos a práci pro druhé

Nadace Olgy Havlové ocení dnes osobnosti, které i přes své znevýhodnění či handicap pomáhají druhým. Udělí Cenu Olgy Havlové. Slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků 28. ročníku ocenění se uskuteční v pražském divadle Vzlet.

Výbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka bývalého prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá handicapovaným a jinak znevýhodněným, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžného života. Přispět k tomu má i Cena Olgy Havlové, která se uděluje od roku 1995. Má poukázat na práci těch, kteří nezištně pracují pro druhé. Večer se slavnostním udílením bývá i vzpomínkou na někdejší první dámu a zakladatelku výboru.

Kandidáta či kandidátku na ocenění mohli navrhovat lidé i organizace do 10. dubna. Laureáta či laureátku vybírala sedmičlenná porota. Rozhodla také o užším výběru nominovaných pro cenu veřejnosti, která se uděluje od roku 2017. Mezi navrženými jsou odborný asistent z právnické fakulty olomoucké Univerzity Palackého Martin Škurek, ředitel sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov Petr Jelínek a sociální pracovnice litoměřické Diakonie ČCE Tereza Pelánová Červená. Hlasovat on-line bylo možné do poloviny května.

Laureát či laureátka obdrží plastiku s názvem Povzbuzení od sochaře Olbrama Zoubka. Vítěz ceny veřejnosti získá plastiku od afrického umělce. V minulých letech Cenu Olgy Havlové dostali třeba hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil, právník Národní rady osob se zdravotním postižením Jan Hutař či zakladatelka sdružení Prosaz Iveta Pešková.

Autor: ČTK