Vzdělávání jako priorita

Vzdělání je základ, slýchal jistě každý z nás od svých rodičů. Postupem času jsme zjistili, že měli pravdu. Vzdělání v určitém oboru samozřejmě automaticky neznamená, že se v dané oblasti budete pohybovat až do konce života,  jistě se shodneme na tom, že minimálně střední vzdělání je dobré zkrátka u každého. Je pravdou, že vzdělání by pro ty, kteří o něj mají zájem, mělo být co možná nejdostupnější.

 

Po letošních volbách začala řada mladých lidí projevovat na sociálních sítích obavy o to, zda nová vláda nezavede neúměrně vysoké školné na vysokých školách. Když se ale podíváte do volebního programu koalice SPOLU, rychle zjistíte, že její členové se chtějí naopak zasadit o co nejdostupnější vzdělání.

 

Jednou z nejvýznamnějších plánovaných investic koalice SPOLU je právě investice do školství, přičemž její součástí je i zvýšení platů učitelů. Současnému vzdělávacímu systému chybí bohužel ještě mnoho do dokonalosti, a jedním z kamenů úrazu jsou často zastaralé metody, postavené na bezduchém memorování. I to chce koalice SPOLU změnit, a zavést takový systém výuky, který bude pro žáky a studenty nejen zábavným a obohacujícím, ale který je také patřičně připraví na budoucí vzdělávání, práci a povolání.

 

S novou dobou jsou zapotřebí i nové předměty a směry, v rámci vzdělávání se tedy žákům a studentům dostane vyšší informovanosti v oblasti finanční gramotnosti, novodobé historie, a samozřejmě také orientace v současných médiích a technologiích, k čemuž neodmyslitelně patří modernizace a výstavba počítačových a IT učeben, stejně jako zavedení moderních výukových pomůcek a materiálů. Na základě zkušeností s výukou během pandemie by se měl zlepšit rozvoj digitálního prostředí a digitální gramotnosti (podpora vybavení škol, rychlý a bezpečný internet a posilování digitální gramotnosti učitelů).

 

Školy se dočkají významnější finanční podpory, a studenti, kteří musí platit školné, získají také nové možnosti podpory. V plánu je zavedení daňové uznatelnosti školného pro církevní a soukromé školy, nemalá část investic poputuje také do již zmíněné rekonstrukce a modernizace celé vzdělávací infrastruktury. Občané se zároveň nemusí bát, že by v zájmu vylepšování školství docházelo k nežádoucímu zvyšování daní. Na finanční podporu školství budou totiž využity prostředky Evropské unie.

 

Kromě struktury školství potřebují rekonstrukci a modernizace také četné školy a další vzdělávací a sportovní zařízení. I na tyto potřeby koalice SPOLU myslí, a má jasný plán na jejich efektivní financování. Stát by se měl zaměřit na garantované národní srovnávací zkoušky, které budou v „uzlových bodech“ ověřovat kompetence a gramotnost. Zkoušky poskytnou zpětnou vazbu žákům, rodičům, školám, kariérovým poradcům. Mohou se stát součástí přijímacích řízení či maturitních, resp. závěrečných zkoušek.

 

Školství není jen základní, střední a vysoké. Koalice SPOLU myslí i na ty nejmenší a jejich rodiče. Proto má v plánu zjednodušení a zpříjemnění předškolního vzdělání s důrazem na podporu individuálního přístupu. Součástí jejího programu je například zrušení povinné předškolní docházky, podpora alternativního předškolního vzdělávání, jako jsou třeba nejrůznější dětské skupiny, nebo třeba zavedení normativu na chůvy a asistenty pedagogů.

 

Vzdělávání má být pokud možno celoživotní, dočká se podpory také neformální vzdělávání, vzdělávání seniorů – ať už jde o kurzy, nebo třeba univerzity třetího věku – a řada dalších oblastí.