Zakroužkuj si svého politika

Mnoho občanů, i těch kteří dosud nevolili, se rozhodlo letos vyrazit k volebním urnám. Řada z nich má svou volbu jasnou, volí tak již léta nebo je přesvědčil předložený program či daná osobnost. Stále zůstává mnoho lidí, kteří váhají, koho svým hlasem podpoří.  Rozhodování může být o to těžší, že některé strany jsou spojené v koalice. Volič by například rád hlasoval pro svou oblíbenou stranu, jejími koaličními partnery si není jistí.

 

Tato situace se může zdát složitá, ale existuje něco, co ji může mnohým usnadnit. Tím je systém kroužkování. Každý volič má možnost až čtyř preferenčních hlasů, které uděluje zakroužkováním pořadového čísla vybraného kandidáta nebo kandidátky. Pro platnost hlasu musí být kandidát označen pouze kroužkem a nesmí být zakroužkováno více, než čtyři osoby. K tomu, aby se kandidáti a kandidátky posunuli na vrchol žebříčku, musí obdržet minimálně 5 % preferenčních hlasů od voličů a voliček v daném volebním obvodu.

 

Ve výše zmíněném případě koalice, volič zakroužkuje na volebním lístku členy vybrané strany. Díky preferenčním hlasům lze poslat do Sněmovny kandidáta i z posledního místa, či právě ovlivnit poměr zastoupení poslanců za jednotlivé strany v rámci koalice. Kroužkování je řešením také pro ty, kteří se rádi rozhodují podle toho, co má daná osobnost za sebou jako jednotlivec. Snadno tak mohou podpořit přímo svého oblíbence.

 

Kroužkování bylo doposud poměrně málo využívané, přesto se jedná o efektivní nástroj. Ve volbách 2017 se díky kroužkování dostalo ze spodních příček kandidátky do poslanecké sněmovny celkem 27 politiků. V jednom případě rozhodlo pouhých pět hlasů.

 

Systém kroužkování má mimo výše uvedené ještě jeden rozměr, a to možnost ovlivnit skladbu Poslanecké sněmovny, co se týče poměru mužů a žen. V letošních volbách kandiduje do sněmovny historicky nejvíce žen. Z celkového počtu je to více než třicet procent, konkrétně 31,7.  Všechny strany pak považují vyrovnanější zastoupení žen v politice za důležité, i když v realitě se to zatím příliš neodráží. Tento nepoměr mohou voliči vyvážit právě zakroužkováním političek.  K tomu vyzývá například iniciativa Zakroužkuj ženu. Ta doporučuje kroužkovat ženy, protože je podle nich důležité, aby se o rozhodování o věcech veřejných účastnili lidé se všemi typy životních zkušeností.