Pomoc od státu: O co si můžete zažádat?

V čem spočívá pomoc od státu? Jakou finanční pomoc od státu mohou občané využít v tomto ekonomicky nelehkém období? Stát nabízí v současné chvíli občanům hrstku užitečných řešení, která jim pomohou překonat řadu různých nelehkých situací – ať už se jedná o problémy, spojené s financováním bydlení, vytápění, úhradou energií nebo péčí o děti. O jakou pomoc a v jaké situaci si můžete zažádat?

Příspěvek na bydlení

Prudce rostoucí ceny energií se z pochopitelných důvodů výrazně odrážejí také na nákladech za bydlení. S jejich úhradou vám může mimo jiné pomoci i stát, a to prostřednictvím příspěvku na bydlení. Žádost o příspěvek na bydlení lze podat na Úřadu práce nebo online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek lze čerpat v případě, že náklady na bydlení včetně nájmů a energií činí více než 30 % příjmů žadatele. Každá žádost je posuzována individuálně, k žádosti je zapotřebí doložit výši příjmů, potvrzení o nákladech na služby a energie, nájemní smlouvu v případě bydlení v nájmu, případně prohlášení dalších osob.

Doplatek na bydlení

Další formou státního příspěvku je takzvaný doplatek na bydlení. Ten má představovat formu pomoci osobám, kterým k pokrytí nákladů na bydlení nestačí ani výše zmíněný příspěvek na bydlení. Nárok na tento příspěvek má nájemník či majitel daného bytu, jednou z podmínek je ale také to, že si žadatel aktivně hledá přiměřenější bydlení. Podrobnosti o doplatku na bydlení naleznete na webových stránkách Úřadu práce.

Mimořádná okamžitá pomoc

Nepříjemné náhlé události jsou bezesporu finančně náročnou záležitostí – může se jednat například o náhlou ztrátu zaměstnání nebo úmrtí osoby, která z velké části financovala chod domácnosti. Pro tyto situace je určená takzvaná mimořádná okamžitá pomoc – jednorázová dávka pro ty, kteří byli příslušným pracovištěm Úřadu práce vyhodnoceni jako osoby v hmotné nouzi. Situací, ve kterých lze za určitých podmínek vyplatit tuto dávku, je sedm, a jedná se o:

  • Hrozbu vážné újmy na zdraví
  • Mimořádnou událost
  • Jednorázový výdaj, spojený například se ztrátou dokladů, potřebou noclehu nebo ztrátou finančních prostředků
  • Pořízení nebo opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby
  • Náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatře ného dítěte
  • Sociální vyloučení
  • Událost, kterou nebylo možné předvídat

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc vyřizují Úřady práce, podrobnosti lze nalézt na webu.

Přídavek na dítě

Některé rodiny s dětmi mají nárok také na přídavek na dítě. Přídavky na dítě jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, na jehož webových stránkách také najdete příslušné formuláře a další informace. Jednou z podmínek je to, že příjem v posuzované rodině je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. Vždy po čtvrt roce je potřeba doložit rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Jednorázový příspěvek na dítě

Novinkou letošního roku je jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 korun. Také tento příspěvek spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. O tento jednorázový příspěvek lze žádat jak online, tak i osobně na CzechPointech na vybraných městských úřadech. Výše jednorázového příspěvku činí 5000 korun na dítě, nárok na něj mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. O příspěvek lze žádat nejpozději do 1. 7. 2023.

Dotace na výdaje, spojené se zateplením

Již brzy by také mělo být možné žádat o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám light od MInisterstva životního prostředí. Jedná se o příspěvek na práce, spojené se zateplením – může jít třeba o výměnu oken či venkovních dveří, zateplení fasády a další stavební práce, které mají snížit náklady, spojené s vytápěním. O nové dotaci ministerstva životního prostředí jsme již psali v jednom z našich dřívějších článků.

Zdroj obrázků: Pexels, Unsplash