Předsevzetí: Cesta k úspěchu

Předsevzetí jsou spojována s přechodem do nového roku a slouží jako cíle, které si stanovujeme. Často se zaměřením na oblasti zdraví, životního stylu a osobního rozvoje. Přestože mnoho lidí má tendenci se předsevzetí vyhnout kvůli selhání, takové správně nastavené může být skutečnou cestou k úspěchu. Jak takový cíl správně formulovat? A jak ho úspěšně naplnit?

Historicky zakořeněná tradice předsevzetí má hluboké kořeny a odráží lidskou touhu po osobním rozvoji. Sahá do starověkého Říma, kdy se začátek roku slavil oslavou boha Januse, který měl dvě tváře, jednu směřující do minulosti a druhou do budoucnosti. Symbolika, která vystihuje podstatu předsevzetí – vyrůstat z minulosti a současně směřovat k lepší budoucnosti.

Lidé tehdy slibovali bohům, že se budou chovat jistých pravidel a jejich přání. Postupem času se tato tradice proměnila v moderní předsevzetí, která jsou zaměřena více na osobní cíle a změny. V dnešní době si lidé často stanovují předsevzetí na základě nedostatků, které chtějí překonat, nebo nových návyků, které chtějí získat.

Většina z nás má tendenci začít nový rok s pocitem čistého plátna a touhou po novém úspěšném začátku. Vytváření cílů a plánů poskytuje určitý rámec pro sebereflexi a motivaci k dosažení lepší verze sebe. To nám dává pocit kontroly nad životem a vytváří naději na změnu a tím i lepší budoucnost. Nicméně, snáze to zní, ale ne vždy je cesta k naplnění jednoduchá. Předsevzetí se může snadno stát zdrojem stresu a frustrace, když nedokážeme svých cílů dosáhnout.

A abychom dosáhli úspěchu, jen předsevzetí nestačí. Neměla by nám chybět motivace. Je důležité vytvořit si plán a podniknout konkrétní kroky k dosažení našich cílů.

  1. Stanovte si realistické cíle a uvědomte si, že změna vyžaduje čas a trpělivost. Nepospíchejte na sebe!
  2. Je dobré si stanovit své cíle postupně a ne najednou. Stanovte si plán s konkrétními kroky, které chcete podniknout. Drobné kroky vám pomohou udržet si motivaci a nevyčerpat se hned v úvodu. Vyhněte se přílišnému perfekcionismu a tvrdým očekáváním. Změna vyžaduje čas, pamatujete?
  3. Je důležité brát v úvahu vlastní motivaci. Cíl by měl být odrazem našich vlastních přesvědčení a hodnot, nikoli vnějšího tlaku nebo očekávání ostatních. Pokud máte motivaci a odhodlání, máte z půlky vyhráno.
  4. Zvolte strategii a vytvořte si rutinu. Pevně stanovenou dobu, kdy se budete svému cíli naplno věnovat.
  5. A určitě sdílejte svá předsevzetí s rodinou a přáteli, podpora z jejich strany může být víc než prospěšná a ještě všichni ocení společně strávený čas.

Existuje několik důvodů, proč si vytvořit předsevzetí. Jedním je změna sebe sama, osobní rozvoj. Může nám ale také pomoci ve zlepšení našeho zdraví, vztahů, profesního života nebo osobního štěstí. Díky tomu si můžeme také lépe uvědomit vlastní priority a hodnoty. Ale pozor na všechny pasti. Podle průzkumů má většina lidí tendenci ztrácet zájem nebo selhat ve splnění svých cílů během prvních týdnů svého úsilí. Je to způsobeno nedostatkem konkrétních plánů, nerealistickými očekáváními nebo nedostatkem vnitřní motivace. Je tedy opravdu důležité si položit otázky typu „Co opravdu chci?“, „Kam směřuji?“ a „Co je pro mě důležité“.

Udělejte si čas na reflexi a vyhodnocení, co je pro vás skutečně důležité a co chcete změnit nebo dosáhnout. Takové předsevzetí může být mocným nástrojem pro rozvoj, ať je to předsevzetí osobní nebo kolektivní. Učí nás trpělivosti, odhodlanosti a dává nám směr a sebeuvědomění. Nakonec je docela jedno, jestli toužíme po změně při začátku roku. Každý den v roce je možností pro růst a něco nového, je jen na nás, kdy jsme připraveni a ochotni svá předsevzetí naplnit. Jak jste na tom se svými cíli vy?

Autor/ka obrázku: Freepik.com