Průměrná mzda stoupla, realitu ale ovlivňuje inflace

Český statistický úřad zveřejnil počátkem tohoto měsíce zprávu, podle které hrubá měsíční mzda překročila v průběhu čtvrtého kvartálu roku 2021 částku 40 tisíc korun. To, co na první pohled vypadá jako veskrze pozitivní sdělení, má ale hned několik háčků.

Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ, na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu uvedla, že průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců činila ve sledovaném období 40 135 korun. Důležitým ukazatelem je ale také to, kolik si toho občané mohou za tuto částku pořídit. „Spotřebitelské ceny se ale v tomto období zvýšily o 6,1 %. Proto mzda reálně klesla o 2 %. V celém roce 2021 dosáhla inflace 3,8 % a nominální růst mezd byl 6,1 %. Reálně se tedy mzda zvýšila o 2,2 %,“ dodává Jitka Erhartová. Výše průměrné mzdy ve čtvrtém kvartále roku 2021 sice o 1551 korun – tedy o 4 % – převýšila výši průměrné mzdy za stejný kvartál předchozího roku, zároveň ale v uvedeném období došlo ke zvýšení spotřebitelských cen o 6,1 %. Počet zaměstnanců vzrostl podle předběžných propočtů Českého statistického úřadu o 0,8 %.

Nejvyšší růst průměrné mzdy byl podle dostupných údajů zaznamenán v sektoru nemovitostí, ubytování, stravování a pohostinství, zatímco v oblasti zdravotní a sociální péče došlo k poklesu o 8,1 %. Zde je ale potřeba brát v úvahu specifické faktory, kterými bylo v tomto případě dřívější vyplacení mimořádných odměn, souvisejících s první vlnou pandemie onemocnění COVID-19. Nutno také podotknout, že se jedná zatím o předběžné údaje – přesnější data bude mít úřad k dispozici počátkem léta letošního roku. V úvahu je také zapotřebí vzít fakt, že se jedná o data z konce roku, kdy je mzdová statistika ovlivněna také vyplácením nejrůznějších prémií, bonusů a zaměstnaneckých finančních odměn.

Zatímco v roce 2020 byla příčinou nízkého růstu reálné průměrné mzdy opatření a obavy, spojené s koronavirovou pandemií, koncem loňského roku se na reálné výši průměrné mzdy již podepsala očekávaná inflace.  Odborníci upozorňují na to, že s nárůstem inflace je zapotřebí počítat i do budoucna, a pokles reálné mzdy v letošním roce bude s největší pravděpodobností také ovlivněn důsledky aktuálního konfliktu na Ukrajině. Mezinárodní měnový fond ve své nedávné související zprávě uvedl, že ruská agrese vůči Ukrajině má již nyní velice vážné dopady na světovou ekonomiku, a varoval před možnými vážnějšími následky v případě, že konflikt bude pokračovat. V důsledku bojů došlo mimo jiné například ke zvýšení cen energie a komodit včetně potravinových surovin či paliva. Sankce vůči Rusku budou mít vliv například na růst cen energií, na ekonomice vybraných států se může negativně podepsat snížení vývozu do Ruska, snížení nebo zastavení dovozu z Ruska, ale v neposlední řadě třeba také masivní odliv pracovních sil v podobě občanů Ukrajiny, kteří na základě branné povinnosti odjedou zpět do země. Mezinárodní měnový fond v této souvislosti uvedl, že bude svým členským zemím poskytovat rady ohledně správy a přizpůsobení své makroekonomiky tak, aby pro ně důsledky aktuálního dění neměly příliš ničivé dopady.

 

Tabulky penize mzdy

 

Zdroj fotografií: Pexels