Alkohol a děti

Nechmel děti

S teplým a slunečným počasím přichází období grilovaček, oslav, posezení na hospodských zahrádkách či nejrůznějších venkovních událostí. Nebývá výjimkou, že doprovodem rodičů na těchto akcích jsou jejich potomci. Pro rodiče je na zahnání žízně často jasnou volbou jedno orosené točené. Ale čím se osvěží děti? Co naplat, příklady prostě táhnou a děti chtějí to, co má rodič. Většinou to skončí kompromisem v podobě džusu nebo limonády, někteří rodiče mají však pocit, že když dítěti dovolí nealkoholické pivo nebo dokonce radler, je to zdravější než uvedené nápoje. To, ale bohužel není pravda, i když se nás některé reklamy snaží přesvědčit o opaku.

Petr Freimann, zakladatel iniciativy Suchej únor, zmiňuje v rozhovoru pro DVTV, že desetině rodičů nepřijde radler nijak rizikový, a to i přes to, že obsahuje dvě procenta alkoholu. Pro dítě je však problém i půl procenta, protože dětský organismus není na zpracování alkoholu dostatečně připravený.

Zmíněná iniciativa, Suchej únor, se po zkoumání tématu alkoholu ve firemním prostředí zaměřuje na další palčivé téma. Tím je konzumace alkoholu dětmi, a to především podávaného rodiči. Pro danou aktivitu bylo zvoleno motto Nechmel děti a kromě samotného alkoholu reaguje také na trend tzv. Beermixů, kam se řadí nealkoholická, nízkoalkoholická a ochucená piva  a právě  radlery. Tyto nápoje jsou často podávány již v útlém věku a odborníci se shodují na vysokém riziku takového počínání. Proto je na místě, aby rodiče danému tématu věnovali velkou pozornost.

Ač možná souhlasíte s textem známé písně, že statistika nuda je, pravděpodobně uznáte, že v tomto případě přináší data velmi zajímavá a minimálně vedoucí k pořádnému zamyšlení.

  • Ochucené pivní nápoje pije dle odpovědí rodičů 36,4 % dětí ve věku 11-15 let, a dokonce i 11,1 % dětí ve věku 3 – 6 let.
  • 38 % rodičů nabídlo svému dítěti alkohol před jeho 15. rokem.
  • 23 % (každé 4. dítě) pije nealkoholická ochucená piva. Třem procentům dětí dávají rodiče i alkoholická ochucená piva, tzv. radlery.
  • Tyto nápoje považuje každý čtvrtý rodič (27,2 %) za bezrizikové. Nejvyšší podíl (36,7 %) má tento názor opět mezi rodiči dětí ve věku 11 – 15 let.
  • Radlery s obsahem do 0,5 % alkoholu většina rodičů (56,5 %) nepovažuje za alkoholické nápoje. Dokonce ani radlery s obsahem kolem 2 % alkoholu podle každého desátého rodiče (9,9 %) nejsou alkoholickým nápojem.
  • Každé čtvrté dítě si poprvé přiťuklo ve společnosti svých rodičů.
  • Čtvrtina rodičů (24,9 %) považuje tyto nápoje za zdravější než klasické limonády. Mezi rodiči dětí ve věku 11 – 15 let je to dokonce třetina (32,6 %).
  • 15 % rodičů nepovažuje alkohol v malém množství u dětí za škodlivý
  • 29 % rodičů s dětmi nemluví o rizicích alkoholu

 

Kromě přímých zdravotních rizik podávání alkoholu dětem, nejsou zanedbatelné ani důsledky nepřímé. Vysoká míra tolerance k alkoholu v české společnosti může výrazně ovlivnit přístup dětí k alkoholu i v jejich dospělém životě. Stačí se podívat, jak je alkohol ve většině případů prezentován – nezbytný prostředek k zábavě a zároveň lék na všechny chmury.

Jak by se měl tedy rodič zachovat, aby pomohl dítěti vybudovat k alkoholu zdravý vztah? Stále je dobré mít na paměti, že děti se učí hlavně nápodobou. Pokud si například po náročném dni vždy rovnou naléváte panáka něčeho ostřejšího, dítě si tento vzorec pravděpodobně zafixuje jako funkční model a později použije.  Ale nebojte se, není nutné se stát abstinentem či udělat z alkoholu před dětmi tabu, prevence je však rozhodně na místě.

Jednou ze zásad prevence rizik spojených s alkoholem je správná komunikace. Suchej únor proto zveřejnil tzv. komunikační šestero, které rodičům radí, jak se s dětmi o alkoholu bavit. Klíčovým bodem je informovanost. Je žádoucí, aby se nejdříve o všech rizicích informoval rodič a následně tyto informace předal svým dětem. Nejlepší je mluvit otevřeně, alkohol nevychvalovat, ale ani nedemonizovat. Následně vyzvat děti k diskuzi a zajímat se o jejich názor. Tato diskuze může sloužit například ke společné domluvě jasných pravidel. Jejich dodržování pak musí být samozřejmě vymáháno. U dospívajících by pak rodiče měli respektovat potřebu osamostatňování, experimentování a soukromí. Potomka v pubertě stejně nelze hlídat na každém kroku a většinou platí pořekadlo odříkaného největší krajíc. Rodiče lépe udělají, když dítě podpoří ve schopnosti říkat ne, a odolat tak tlaku okolí. Tato schopnost se bude jistě hodit v různých životních situacích, nejen v případě alkoholu.

Výše uvedená data, komunikační šestero a mnoho dalších informacích naleznete na webových stránkách projektu Nechmel děti. Pokud se chcete dozvědět o tématu ještě více, podívejte se na stránky Suchej únor nebo si přečtěte náš článek z letošního února, který se zmíněné iniciativě, i tématu alkoholu obecně, věnuje.